Fem frågor för Centerpartiet i EU-valet

Nyheter Artikeln publicerades
Centerpartiet vill bland annat se en skärpt djurskyddslagstiftning i hela EU.
Foto: Emil Langvad/TT
Centerpartiet vill bland annat se en skärpt djurskyddslagstiftning i hela EU.

Vi bad Golnouch Lundén Kershavarzi plocka ut de viktigaste valfrågorna för sitt parti.

1. Höj klimatmålen och sänk utsläppen.

Centern vill höja EU:s klimatmål och sänka koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030. Man vill också öka andelen förnybar energi och minska beroendet av Ryssland.

2. Parisavtal mot antibiotikaresistens och för skärpt djurskydd.

Antibiotikaresistens är en tickande bomb, menar Centerpartiet, som föreslår ett globalt ”Parisavtal” för minskad användning av antibiotika och en skärpt djurskyddslag i hela EU. Man vill se fler kontroller och skärpta sanktioner om man inte uppfyller kraven.

3. Värna frihandeln och uppdatera regelverket för inre marknaden.

Centern vill stå upp för frihandeln och att EU upprättar fler globala handelsavtal. De värnar den inre marknaden, med fri rörlighet för varor och tjänster, men vill uppdatera regelverket. Man vill också anpassa regelverket för nya branscher i digitaliseringens spår.

4. Medmänsklig migrations- och asylpolitik.

Centern vill ha en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet, men också ordning och reda. Man vill prioritera kvotflyktingar, för att minimera farliga resor. De länder som inte tar emot migranter med skyddsskäl måste få ordentliga sanktioner.

5. Lägg fokus på rätt saker.

Stärkt miljö- och klimatarbetet, hjälpa människor på flykt och främja handel. Det är frågor som EU bör arbeta med enligt Centerpartiet. Däremot tar partiet avstånd från EU:s sociala pelare, där områden som arbetsmarknad och välfärd ingår. Det är inte frågor som ska skötas av Bryssel, enligt Centern.