För Värmby finns flera bottnar i politiken

Nyheter Artikeln publicerades

Han har själv inte blivit rödare utan står fast vid sin ideologi. Socialdemokraterna är de som rört sig mot mitten. Han ser goda sidor av kapitalismen och kritiserar sitt eget vänsterparti. Ändå är målet en socialism med gränsöverskridande samarbete.
För Lennart Värmby, Växjöbo och välkänd vänsterpartist, finns det flera bottnar och nyanser i politiken.

Att stå för socialism och vara socialist är det viktiga för Lennart Värmby. Han har under ganska lång tid avstått från epitetet kommunist, som givit en dålig klang och som med sin koppling till östdiktaturer avskräckt många väljare. Han började också sin politiska bana genom medlemskap i SSU.
- Jag gick med i SSU av klassskäl. Mina föräldrar var socialdemokrater, jobbade som tullare respektive sömmerska. Men jag såg också hur man gjorde skillnad på folk och fä genom hur "textilbaronernas" barn behandlades jämfört med arbetarungarna.

Insamling av kläder
Efter skolgången hamnade han i Emmaus, Björkå, utanför Åseda i norra Kronoberg. Med dess insamling av kläder som skulle gå till fattiga i tredje världen kom Lennart Värmby in på tankarna om hur mycket eller litet Sverige gjorde för folken i dessa länder.
- Jag tyckte att SAP inte tog tag i saker och ting, som solidariteten med u-länderna. Och genom mina kontakter med trevligt folk inom vpk i Uppvidinge, som också bildat stödgrupper åt FNL och Vietnam, blev det naturligt att gå med i vpk.
- Just frigörelseprocesserna i u-länder, från gamla kolonialmakter, var något som engagerade mig starkt. Och på den tiden var det faktiskt bara öststaterna som stödde befrielsekamperna. Väst stödde dem inte alls!
- Och socialdemokraterna och europeiska arbetarrörelsen stod minsann inte i första ledet för att stödja sådana som FNL och Algeriets frigörelsegrupper.

Kritisk mot Sovjet
Men även om han ser positivt på östkommunismens stöd åt vissa u-länder var han ändå kritisk mot Sovjets inmarsch i Ungern på 1950-talet och i Tjeckoslovakien år 1968.
- Vpk visade sin kritiska hållning klart då. Bland andra gick partiledaren C H Hermansson ut stenhårt mot Sovjet. Och vi vpk i Växjö demonstrerade för Solidaritet, fackföreningsrörelsen som förändrade Polens historia. Vpk har alltså därmed bevisligen varit aktiv i sin kritik gentemot östdikaturer.

Orättfärdigt i öst
Samtidigt erkänner Värmby utan förbehåll att det inte alls såg bra ut med hälsningstelegram till ledare i östdiktaturer som Sovjet och Rumänien.
- Det som skedde orättfärdigt i öst var naturligtvis en belastning för oss. Därför var det en befrielse även för oss när muren mellan Öst- och Västtyskland föll.

Kritik mot v och SAP
Både dåvarande vpk, dagens vänsterparti, och socialdemokraterna får kritik för att agera för långsamt.
- Hela SAP och arbetarrörelsen sitter kvar i tankarna om 1955 års folkhem där insikter om globalisering inte får plats. Deras insatser i dag är fossila! Och därmed har socialdemokraterna blivit konservativa.
Här kommer Lennart Värmby osökt in på Marx som var internationalist och som var för gränsöverskridande samarbete - före nationella intressen:
- Socialism handlar om samarbete och om federationer.
- Det är också en befrielselära. Man måste inte tycka likadant och inte göra samma saker.
Efter en timmes resonemang låter det nästan som om Lennart Värmby är folkpartist som gillar EU - eller?
- Nej, jag tror på en socialism där de många får inflytande både genom demokratiska val och inflytande på ekonomin.
- Men förstatligande av allt är inte lösningen på allt. Ingen erfarenhet visar att det varit framgångsrikt. Och skall vi fortsätta distribuera tjänster och varor fungerar inte planhushållning; det är kapitalismen bäst på. Marx såg också kapitalismen som en positiv kraft, som tyvärr sög ut majoriteten till förmån för en liten grupp.
- Så min slutsats är att vi kan sträva mot en kapitalism med mänskligt ansikte. Helt ohejdad är den direkt dålig för mänskligheten.
Känns det inte svårt att leva med insikten att när SAP haft 30 - 50 procent av väljarrösterna medan vänsterpartiet legat kring 4-5?
- Jo, på sätt och vis. Vad SAP och arbetarrörelsen lyckades med var att bilda en intim samlad kraft som fick igenom mycket av reformer. Varför skall man då göra revolution och omvandla hela samhället?

Vara för - inte bara mot
Med sitt engagemang i Vägval vänster, en ny plattform för vänstermänniskor, visar Lennart Värmby sitt missnöje med vänsterpartiet:
- Visst ingår i partiprogrammet tal om välfärd, trygghet och utbildning, men brister finns. Man talar inte om att driva på utvecklingen och vara med tiden och förnya. Ord som mot och krossa och avskaffa passar inte längre; man måste vara för något också.
Receptet enligt Värmby är att acceptera och verka inom EU för goda livsvillkor för alla och för en god miljö. I stället för förstatligande av företag och återreglering av energiproduktionen vill han se demokratiskt inflytande för de många - exempelvis genom EU-beslut.
Vänsterpartiets politik har handlat för mycket om säkra kort som Värmby uttrrycker det:
- Man har kört med det gamla, men man måste vara självkritisk och fråga sig vad folk vill och inte bara stöta bort dem. En sådan sak är lag och ordning som folk vill ha; de oroar sig för våldet och kriminaliteten. Då måste vi också ta itu med det och inte bara låta moderaterna stå fram som ensamma förkämpar mot brottsligheten.

Ingen dörrmatta längre
Vänsterpartiet bör inte heller vara stödparti åt socialdemokraterna utan eget inflytande, menar Lennart Värmby:
- Jag har aldrig förstått hur vänsterpartiet kunnat acceptera vara dörrmatta åt SAP. Nu måste man välja: Antingen stå i klar opposition eller få regeringsplats!