Förespråkar ditt parti ett mångkulturellt samhälle?

Nyheter Artikeln publicerades
Foto: Sonja Palm

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Ja. Olika kulturer berikar och kan samexistera i Sverige, men svensk lag gäller alla oavsett klass, kön, klan eller kultur.

Centern:

Ja. Det omvända, ett monokulturellt samhälle, är vare sig något att sträva efter eller möjligt. I en värld där pengar, människor, idéer rör sig globalt och där Sverige är exportberoende handelsnation så måste vi bejaka internationalism och kunna möta olika kulturer. Det hindrar inte att vi i Sverige är tydliga med våra värderingar och är beredda att upprätthålla dem.

Liberalerna:

Ja mångkultur berikar Sverige och gör det bättre. Självklart måste samtidigt alla som bor i Sverige följa svensk lag.

Kristdemokraterna:

Nja. Vi tar emot människor på flykt av moraliska skäl och arbetskraftsinvandring för att vi behöver kompetens och arbetskraft. Vi tar inte emot människor av en viss etnicitet. Att kvotera människor för att uppnå mångfald är fel. Sverige skall vara ett hem och samhällsgemenskap för alla människor – oavsett etniskt ursprung.

Socialdemokraterna:

Ja. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och tycker att det är en styrka. Olika bakgrunder och erfarenheter är berikande.

Vänsterpartiet:

Ja. Sverige är och har alltid varit i grunden ett mångkulturellt samhälle. Det har alltid funnits olika traditioner och sätt att leva på i våra olika städer och i våra olika samhällsklasser. Sverige har gynnats av och kommer fortsätta gynnas av kulturell mångfald.

Miljöpartiet

Ja. Det är utvecklande både för individer och ekonomi.

Sverigedemokraterna:

Nej. Vi vill ha ett land som håller samman och inte är splittrat i olika parallell-samhällen.