Forskaren: Vi ser stora förbättringar hos barnen som fått behandling

Nyheter Artikeln publicerades

– Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva detta, säger forskaren och överläkaren Mar Tulinius i Göteborg som har arbetat med sjukdomen spinal muskelastrofi (SMA) i 20 år.

Det nya läkemedlet bromsar inte bara upp den obotliga sjukdomen. Det ger också klara förbättringar hos de barn som fått behandling.

Spinal muskelastrofi har hittills varit en mycket tung diagnos. Det har inte funnits någon behandling, utan det drabbade barnet har blivit sämre och sämre allt eftersom musklerna förtvinat. Barn med den svåraste formen av sjukdomen, typ ett, har oftast avlidit före ett års ålder. Vide i vårt reportage har en lindrigare form, typ två.

– Ända in på 2000-talet fanns det inget intresse att forska på ovanliga sjukdomar. Läkemedelsbolagen såg ingen vinst i detta. Men på senare år har framför allt USA, EU och Japan stimulerat den här typen av forskning, berättar Mar Tulinius.

Resultatet är bland annat läkemedlet Spinraza som brutit ny mark i behandlingen av den svåra sjukdomen SMA, men som betecknats som världens dyraste medicin.

Dagarna före jul kom det positiva beskedet från NT-rådet som ger landstingen rekommendationer kring nya behandlingar och läkemedel. Patienter under 18 år med SMA av typen ett och två kommer att under vissa förutsättningar och strikt kontroll att erbjudas behandling.

Mar Tulinius, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Foto: Fotograf Cecilia Hedström Kontak
Mar Tulinius, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Varje dos har uppgetts kosta 800 000 kronor, men NT-rådet har förhandlat med läkemedelsföretaget om priset. Resultatet av förhandlingen är hemligt.

– Jag lägger mig inte i politiken, men som behandlande barnläkare vill jag självklart att mina patienter ska ha läkemedlet. Jag tycker det är fantastiskt att man kommit fram till att tillåta behandling för den här patientgruppen och att man hittat en modell för hur det ska ske, säger Mar Tulinius.

SMA är en sjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna i ryggmärgen som bryts ner. Det leder det till muskelsvaghet och muskelförtvining.

– Nervcellerna förtvinar för att det saknas ett protein, SMN. Barnet saknar den gen som behövs för att bilda proteinet, berättar Mar Tulinius.

Det är på ett litet område i kromosom fem som den viktiga genen saknas. Men det som öppnat vägen för det nya läkemedlet Spinraza är att det finns en extra gen i ett annat område av samma kromosom som kan producera lite grann av det här proteinet. Att SMA finns i flera svårighetsgrader öppnade för den här upptäckten.

– Hur allvarlig sjukdomen blir beror på hur många kopior man har av extragenen, ju fler desto bättre.

Lösningen blev att lura extragenen att bilda mer av det viktiga proteinet. På det sättet kan det nya läkemedlet också leda till förbättring.

– Det är helt klart att den återställer funktioner. Hur stor effekt medicinen kan ha beror på hur stor skadan är när behandlingen börjar.

Det är därför tidsaspekten är så viktig. Tiden var avgörande för att den stora studie som gjordes avbröts i förtid – att låta sjuka barn få placebo (verkningslöst preparat) när det kunde vara livsavgörande för dem om de fick medicin i tid ansågs inte etiskt.

Det handlade om barnen med typ ett, som i de flesta fall dör före ett års ålder. De som fick placebo istället för läkemedlet hann i flera fall dö. Det var upphovet till den etiska diskussionen som fördes med bland annat läkemedelsverket i USA och andra myndigheter. Men myndigheterna krävde först att studien genomfördes för att visa effekt.

– Det var den svåraste studie jag varit med om. Det var väldigt, väldigt jobbigt att se en högre dödlighet i placebogruppen än i den andra gruppen.

Men ni var tvungna att ha en kontrollgrupp för att bevisa läkemedlets effekt?

– Ja, så var det.

Mar Tulinius är professor i pediatrik och överläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg, som var det enda skandinaviska center som deltog i den stora studien av läkemedlet Spinraza 2014–2016.

120 barn från hela världen med spinal muskelastrofi av den allvarliga typ ett deltog i studien som tämligen omedelbart visade häpnandsväckande resultat. Ytterligare 120 barn med SMA av typ två har ingått i en liknande studie, men där har resultatet ännu inte offentliggjorts.

För ungefär ett år sedan godkändes Spinraza som läkemedel i USA. Det banade väg för ett godkännande i EU. I Sverige har läkemedlet varit godkänt sedan juni 2017. Det är ett sjukhusläkemedel som inte kan ges på vanlig vårdcentral. Behandlingen i Göteborg sker i operationsmiljö där läkemedlet sprutas in i ryggmärgsvätskan. Barnet måste ofta sövas under tiden.

Forskningen fortsätter att göra framsteg. Nästa steg handlar om genterapi, där man direkt ger den gen som saknas.

– Vi kommer med största sannolikhet att delta i en sådan studie under 2018, berättar Mar Tulinius.

•••

SMA är en mycket ovanlig sjukdom. Martin Jägervall, som varit Vides behandlande läkare i Växjö, har mött tre fall av SMA typ ett och lika många av typ två under sin bana som barnneurolog.

När han för två år sedan fick höra talas om den nya behandlingen tog han genast kontakt med forskargruppen för Vides räkning.

– Det är härligt att få gå från totalt mörker till att det börjar hända saker kring dessa svåra neurologiska sjukdomar, säger Martin Jägervall.

Hur bra ett barn kan bli med behandling går inte att säga. Läkemedlet har inte funnits så länge att man kan dra några långtgående slutsatser. Men det är avgörande att behandlingen sätts in så snabbt som möjligt, för att undvika att barnet tappar funktioner. Samtidigt är det inte lätt att ställa diagnos.

– Det tar tid innan man ser att något är avvikande. När barnet får diagnosen så är det i regel redan kraftfullt påverkat.

NT-rådets första rekommendation var att man skulle avvakta med behandling utom i de svåraste fallen där väntetiden skulle påverka barnet mycket.

– Rekommendationen var tydlig och Vide tillhörde inte den grupp som uppenbart skulle få läkemedlet, berättar Martin Jägervall.

Men i väntan på NT-rådets nya rekommendation bereddes frågan inom Region Kronoberg, i läkemedelskommittén och av verksamhets- och centrumchefer. Kontentan blev att man var redo att följa den bedömning experterna i Göteborg gjorde.

– Under hösten gjorde teamet i Göteborg bedömningen att Vide borde få behandling. Och då var beslutet redan fattat hos oss.

Behandling eller inte kan var en fråga om liv och död. Men det är också en fråga om stora kostnader för en livslång behandling.

– Det är inga lätta frågor. Det hade varit lättare om vi inte hade behövt tänka på pengar. Men i min värld så har jag aldrig fått nej när det verkligen gällt. Barn är högt prioriterade och jag har aldrig behövt framföra ett besked jag inte stöttat själv, betonar Martin Jägervall.

 

Spinal muskelastrofi

Går inte att bota

Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar som kännetecknas av att motoriska nervceller bryts ned vilket leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi). SMA förekommer i olika svårighetsgrader där prognosen ser olika ut. Ju tidigare symtomen visar sig, desto svårare blir de. Vid de svåraste formerna, SMA I, avlider barnen ofta under de första levnadsåren. SMA II är en medelsvår form av sjukdomen som ger symptom vid 6-18 månaders ålder och SMA III är en lindrig form.

Varje år insjuknar 4-8 barn i Sverige i den svåraste och samtidigt vanligaste formen, SMA I. 2-3 personer insjuknar årligen i vardera SMA II och III.

SMA orsakas av en genmutation. SMA typ I, II och III ärvs genom att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad gen. Sannolikheten är 25 procent att barnet får den muterade genen i dubbel uppsättning (en från varje förälder). Barnet får då sjukdomen.

Se mer:

SVT Dokument inifrån: Roy måste leva. Roy är bara några månader – och att hans enda chans att överleva är ett medicinskt experiment. Gripande dokumentär i två delar som skildrar hur det nya läkemedlet testas och visar sig ha effekt. Visas på svtplay.se

Visa mer...