Första barnet med livmoder från död donator

Brasilien Artikeln publicerades
Arkivbild.
Foto: Lise Åserud, Scanpix/TT
Arkivbild.

För första gången har ett barn fötts med hjälp av en livmoder som har donerats av en död kvinna. Forskningen öppnar för fler graviditeter med donerade livmödrar.

När en 36-årig kvinna från Göteborgstrakten i september 2014 födde ett barn blev det en världsnyhet, eftersom det var första gången någonsin ett barn hade kommit till världen med hjälp av en donerad livmoder. Livmodern hade donerats av en 61-årig kvinna, en nära bekant till familjen.

Sedan dess har minst nio barn till fötts efter en livmodertransplantation, varav sju i Sverige. Metoden är fortfarande på forskningsstadiet, men en uppenbar nackdel för barnlösa par med denna metod är bristen på organ.

Utöver detta finns också etiska problem, menar vissa forskare. Även om dessa donationer sker frivilligt och utan att några pengar är inblandade, kan det uppstå en situation där donatorn, exempelvis en mamma, känner sig tvingad att ställa upp.

Men nu har läkare i Brasilien genomfört den första transplantationen och förlossningen med en livmoder från en död donator, vilket skulle kunna vara goda nyheter för barnlösa par.

– Att använda döda donatorer skulle kraftigt kunna öka tillgången till den här behandlingen, och våra resultat visar att detta ger kvinnor med en infertil livmoder fler alternativ, säger Dani Ejzenberg vid Hospital das Clínicas i São Paulo i Brasilien, som har lett den aktuella forskningen, till tidskriften The Lancet, där den nu publiceras.

Han beskriver den första svenska operationen som en medicinsk milstolpe som öppnar för helt nya möjligheter för infertila kvinnor.

– Men behovet av en levande donator innebär en kraftig begränsning, eftersom dessa är få till antalet, säger han.

Den aktuella transplantationen ägde rum i september 2016. Mottagaren var en 32-årig kvinna född utan livmoder, medan donatorn var en 45-årig kvinna som hade avlidit av en subaraknoidalblödning, en typ av blödning i hjärnan.

Fem månader senare visade livmodern inga tecken på bortstötning. Först därefter implanterades befruktade ägg till livmodern och i vecka 35 kom en flicka som vägde 2 550 gram till världen med hjälp av kejsarsnitt. Förlossningen beskrivs som okomplicerad.

När den vetenskapliga artikeln skrevs var flickan sju månader och 20 dagar och vägde 7,2 kg.

Fakta

Livmodertransplantation

I Sverige har forskningen kring livmodertransplantationer pågått sedan 1999. Forskning har gjorts och görs också på många andra platser i världen.

De första försöken i Sverige gjordes på möss, och 2003 kunde man rapportera de första graviditeterna i världen med levande avkomma från mus. Därefter började man forska på får.

Den första transplantationen på människa i Sverige gjordes 2012. Flera kvinnor har efter det fått livmödrar transplanterade och ingreppet har med tiden effektiviserats. I dag är operationstiden för donatorn cirka tio timmar.

Efter transplantationerna har graviditetsförsök påbörjats med hjälp av IVF. I september 2014 föddes världens första barn till en kvinna med transplanterad livmoder. Efter det har flera barn fötts, både i Sverige och i andra länder.

Kvinnorna måste behandlas med avstötningshämmande läkemedel efter transplantationen. När kvinnan fött de barn hon önskat opereras livmodern bort igen. Den kan inte användas på nytt.

Källa: Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet

Visa mer...