Fortnox ordförande avgår efter turbulent tid

Växjö Artikeln publicerades
Torbjörn Gunnarsson avgår som ordförande i Fortnox.
Foto: Fortnox
Torbjörn Gunnarsson avgår som ordförande i Fortnox.

Torbjörn Gunnarsson har förmått brottsdömde Olof Hallrup att lämna Fortnox styrelse. Nu slutar ordförande Gunnarsson själv.

I ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen berättade Fortnox att Torbjörn Gunnarsson har avböjt omval. Han sitter kvar fram till årsstämman den 21 mars.

Torbjörn Gunnarsson valdes in i Fortnox styrelsen 2016 i samband med striden om Vismas bud.

Alla utom en i den styrelsemajoritet som rekommenderade aktieägarna att acceptera budet byttes ut. Kvar blev också huvudägaren Olof Hallrup som hade motsatt sig budet. Visma drog senare tillbaka erbjudandet då det stod klart att Konkurrensverket tänkte ta strid mot affären.

Torbjörn Gunnarsson är registrerad i ett 20-tal bolagsstyrelser. Under hans ledning tillsatte Fortnox nuvarande vd:n Nils Carlsson efter Sara Arildsson som avgick efter delade meningar om bolagets styrning och strategiska vidareutveckling.

Styrelsen har kunnat notera framgångar för bolaget som fortsatt växa starkt och nyligen tecknade avtal med sin 200 000:e kund för molnbaserade lösningar för ekonomi och administration. På ett år har kursen på NGM Nordic stigit från drygt 30 till runt 45 kronor.

Då har kursutvecklingen varit betydligt mer varierad de senaste månaderna, möjligen som en följd av avslöjandet att Fortnox huvudägare Olof Hallrup misstänkts och sedermera dömts i tingsrätten för grovt insiderbrott. Hallrup har överklagat domen.

Det är Torbjörn Gunnarsson som offentligt har fört styrelsens talan för att vid upprepade tillfällen förmå Hallrup att lämna styrelsen.

– Eftersom Hallrup är dömd för grovt insiderbrott som är ett mycket allvarligt brott är det inte lämpligt att han sitter som styrelseledamot i ett marknadsnoterat bolag, sa Torbjörn Gunnarsson bland annat.

Efter att styrelsen som en sista åtgärd kallade till extra stämma valde Olof Hallrup att avgå.

Nu har Torbjörn Gunnarsson meddelat valberedningen att han avböjer omval. En valberedning som leds av Trond Dale, representant för Olof Hallrups ägarbolag First Kraft.

Smålandsposten har inte lyckats nå Torbjörn Gunnarsson för en kommentar. Trond Dale har inte heller något att säga om varför Gunnarsson lämnar.

Hade First Kraft velat att Torbjörn Gunnarsson skulle fortsätta?

– Det kan inte jag uttala mig om tyvärr, men försök få tag på Gunnarsson.

Jo, men han är inte First Kraft, du representerar First Kraft i valberedningen.

– Tyvärr är det inte lämpligt att diskutera sådant i media. Men tack för att du ringde, jag har inte mer att säga än det som står i pressmeddelandet.