Hushållens lån växer snabbare

Ekonomi Artikeln publicerades

 

De svenska hushållens lån hade i oktober en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med september, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 7,2 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i oktober till 3 763 miljarder kronor. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med september och en ökning med 267 miljarder jämfört med oktober 2016.

Hushållens bostadslån uppgick i oktober till totalt 3 079 miljarder kronor, en ökning med 17 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 209 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).