Kan fler verksamheter inom sjukvården privatiseras?

Nyheter Artikeln publicerades
Foto: Claudio Bresciani/TT

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Ja. Kvaliteten är viktigast och olika utförare leder till utveckling och mångfald i vården. Detta gagnar patienterna som får ett större utbud och bättre tillgänglighet och även personalen som får fler arbetsgivare att välja bland.

Centern:

Ja. Vi har föreslagit vårdval inom Bup, eftersom vi bevisligen i Landstingsregi inte är bra på det. Fler kan bli aktuella på lång sikt, men det är inget egenvärde i privatisering.

Liberalerna:

Ja. Inom barnpsykiatrin vill vi införa Vårdval BUP. Det betyder att även privata och idéburna vårdgivare kan erbjuda vård. Privatisering har inget egenvärde men fler vårdgivare ger valfrihet och kortar väntetiderna.

Kristdemokraterna:

Ja. Kvalitén inom sjukvården är helt avgörande. Huvudmannaskapet är därför oviktigt. God och patientsäker vård kan levereras både av privata och offentliga aktörer. Vi utesluter exempelvis inte att barn- och ungdomspsykiatrin kan kompletteras med privata aktörer.

Socialdemokraterna:

Nej, vi ser inget behov av det.

Vänsterpartiet:

Nej. Privatiseringen har inte varit positiv, varken för vårdtagare eller skattebetalarna. Tänk bara Karolinska Sjukhuset!

Miljöpartiet

Nja. Positiv till intraprenader men tveksam till privatisering.

Sverigedemokraterna:

Ja. Vi är generellt sett positiva till privat sjukvård där det finns behov. Privata aktörer kan hjälpa till att avlasta regionen som är hårt belastad idag.