Kan politiken lösa bemanningsproblemen i vården?

Nyheter Artikeln publicerades
Foto: LEIF R JANSSON / TT

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Ja. En bra lönepolitik och att erbjuda utbildningsanställningar och karriärvägar för våra medarbetare ökar vår attraktivitet som arbetsgivare.

Centern:

Nja. Krävs mångas insatser. Vi måste bli bättre arbetsgivare, kan ge bättre löner, måste prata gott om vårdarbetet mm. Men det är tuff konkurrens om arbetskraften framöver.

Liberalerna:

Ja. Genom bättre arbetsmiljö där de anställda har större inflytande och är mer delaktiga i utvecklingen. Ett politiskt ledarskap som bygger på tillit. Det tror vi ökar arbetstrivseln och gör det lättare att. rekrytera nya medarbetare. Vi ser gärna att fler verksamheter drivs som intraprenader. Mer pengar måste avsättas för kompetensutveckling.

Kristdemokraterna:

Nja. Arbetsmiljöfrågorna är framförallt en arbetsgivarfråga och god arbetsmiljö är viktig, men skall inte lösas politiskt.Antalet utbildningsplatser och ST och AT platser styrs av politiska beslut och är avgörande för den framtida bemanningen.Det goda ledarskapet är också avgörande för möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta styrs delvis av politiska beslut.

Socialdemokraterna:

Ja. Genom att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt genom att vara tydliga i utfasningsplanen av hyrpersonal.

Vänsterpartiet:

Ja. Måste lösas. Vi vill börja med 6-timmars arbetsdag inom några enheter - vi tror att fler söker sig till vården med förkortad arbetstid. Satsa på personalens arbetsmiljö, kompetensutveckling, vidareutbildning. Personalen behöver fler medarbetare för att minska stressen.

Miljöpartiet:

Nja. Politiken ger förutsättningar, bestämmer resurser och personalpolitik. Rekrytering görs av tjänstemän inom HR men mest genom gott rykte inom varje profession.

Sverigedemokraterna:

Ja. Det är klart att vi kan. Genom att öka attraktiviteten inom vårdyrket för att locka ny personal och behålla den befintliga. Eliminera asylinvandringen för att minska belastningen. På sikt kommer vi att få färre patienter, bland annat genom förebyggande insatser.