KD: Återinför förlossningsinformation i Kronoberg

Växjö Artikeln publicerades

Sedan årsskiftet har Region Kronoberg plockat bort två öppna föreläsningar för blivande föräldrar om allt från förlossning, smärtlindring och amning till föräldraskap.

De hänvisar till 1177.se men nu vill Kristdemokraterna se en ändring.

En gång i månaden hölls de välbesökta föreläsningarna på Växjö och Ljungby sjukhus, öppna för blivande föräldrar.
Foto: Pontus Lundahl/TT
En gång i månaden hölls de välbesökta föreläsningarna på Växjö och Ljungby sjukhus, öppna för blivande föräldrar.

Rättvisa, det var huvudskälet till att Region Kronoberg slutade erbjuda föreläsningarna på centrallasarettet och mottagningar runt om i länet. Eftersom inte alla kunde få samma information på nära håll eller på olika språk så valde regionen att helt sluta med föreläsningarna.

Dessutom kunde barnmorskorna koncentrera sig på enskilda besök menade Helen Tagesson, avdelningschef inom öppenvården på kvinnokliniken. Det handlade om att prioritera i en vardag med hård arbetsbelastning enligt henne.

Men nu vill kristdemokraterna Anna Zelvin och Eva Johnsson att man ska återinföra föreläsningarna och även ta fram ett utvecklat undervisningsmaterial. Det föreslår man i en motion till regionfullmäktige.

– Vi tycker att detta står i direkt strid gentemot den ambition som regionen ger uttryck för på hemsidan där man säger sig vilja”...möta människors behov...” De fysiska mötena och informationsträffarna förväntas ersättas av1177, skriver Anna Zelvin och gruppledaren Eva Johnsson.

– När man står inför en av livets största förändringar som en förlossning och det efterföljande föräldraskapet innebär så menar vi att regionen har ett ansvar att ge de blivande föräldrarna så goda verktyg som möjligt. En mindre orolig kvinna har betydligt bättre förutsättningar att ta sig igenom sin förlossning på ett bra sätt, menar de båda i sin motion.