Krysset kan avgöra valet

Kronoberg Artikeln publicerades

Personkrysset på valsedeln kan få avgörande betydelse för vilka kandidater som tar plats i riksdag, region och kommunfullmäktige. Kandidater som fått mer än fem procent kryss går före namnen på listan.

I samband med förra valet 2014 sänktes tröskeln för att bli personvald. Det krävs numera fem procent av partiets röster i den aktuella valkretsen, istället för tidigare åtta procent. Tanken är att ge väljarna större makt över vilka kandidater som blir valda.

– Den klassiska frågan är om det spelar någon roll om jag kryssar för förstanamnet på partiets lista. Svaret är ja, det har det. Om man inte kryssar så blir förstanamnet aktuellt först när de som fått mer än fem procents personröster fått sin plats, säger Maria Nordström, handläggare på Valmyndigheten.

Vid förra valet kryssade många förstanamnet på listan. Moderaternas dåvarande toppnamn till riksdagen Johan Hultberg blev inkryssad, liksom centerns Eskil Erlandsson och socialdemokraternas Tomas Eneroth.

Det hela går till så att man först ser vilka kandidater som fått mer än fem procent av rösterna. I region- och kommunval måste man dessutom komma upp i ett visst antal kryss. För regionen är gränsen 100 röster, för kommunerna 50. Når man inte dit spelar procenttalet ingen roll.

I förra valet fick exempelvis Miljöpartiets kandidat Michael Öberg över fem procent av partiets röster i västra valkretsen till regionvalet. Men han fick endast 97 kryss, vilket inte räckte för att bli personvald.

Innan personvalet infördes 1998 avgjorde partierna helt och hållet ordningsföljden på kandidaterna. Väljaren hade möjlighet att stryka namn på listan, men det hade i praktiken ingen betydelse.

Att minska partiernas makt var inte helt okontroversiellt på 1990-talet, vissa talade för starkare inslag av personval medan andra inte ville ha någon förändring alls. Den nuvarande utformningen är en kompromiss. Partiernas kandidatlista och föranmälda kandidater är grunden, men väljaren har möjlighet att lyfta fram en kandidat.

Det har funnits förväntningar på att hälften av väljarkåren skulle utnyttja möjligheten att personrösta. Man har trott att det ska öka engagemanget hos både väljare och kandidater. Och kanske till och med öka valdeltagandet. Men i senaste valet var det knappt en fjärdedel, 25 procent, som satte ett kryss.

Källa: Valmyndigheten samt rapporten ”20 år med personval” från valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.

Personrösta

Så kan du kryssa

Man har rätt att kryssa – personrösta – för en kandidat i respektive riksdags- region och kommunalval. Om du vill personrösta på ett parti med anmälda kandidater måste du använda partiets namnvalsedel. Du kan inte använda en valsedel med bara partinamn eller blank valsedel för att personrösta. För de partier som inte har anmält sina kandidater kan du personrösta genom att själv skriva till namn på valsedeln.

Det framgår av texten på valsedeln om du själv kan skriva till namn eller inte.

Visa mer...