Moderaternas vallöften

Nyheter Artikeln publicerades

Vi bad partierna avlägga fem vallöften. Det här lovar Moderaterna:

Korta vårdköerna i Kronoberg. Vård i tid minskar lidande och ger snabbare tillfrisknande.

Vårdköerna är en fråga som flera partier lyfter i årets valrörelse. Moderaterna prioriterar att få ner de växande köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), berättar regionrådet Suzanne Frank (M). Där föreslår moderaterna tillsammans med Alliansen vårdval, för att få in fler aktörer. Dessutom vill man lägga mer pengar till familjehälsan, som kan avlasta BUP. På nationell nivå vill Moderaterna återinföra kömiljarden, och öka den till tre, för stimulera åtgärder mot vårdköer. ”Alliansregeringen kortade köerna och kan göra det igen”, säger Frank.

 

Ökad trygghet med fler poliser och en trygghetsjour med lokala ordningsvakter i Växjö.

Hur polismyndigheten fördelar sina resurser har varit en debattfråga de senaste åren. Skjutningar och mord i Malmö har gjort att poliser från länet har fått tjänstgöra i Skåne. Nu gör polisen nya satsningar i exempelvis Araby, som kommunalrådet Anna Tenje är mycket nöjd med. Men Moderaterna menar att det kan behövas en trygghetsjour som kan täcka upp där polisen inte räcker till. Den ska bestå av ordningsvakter med speciell utbildning utökade befogenheter jämfört med väktare. Satsningen finns med i blågröna budgeten för nästa år.

 

Landets bästa arbetslinje i form av Växjölöftet för fler i arbete och färre på bidrag.

I oktober 2015 presenterade den blågröna majoriteten i Växjö sin egen lokala arbetslinje: Växjölöftet. Det överordnade målet är full sysselsättning för Växjöborna och det ska nås i ett trepartlöfte mellan det offentliga, arbetsgivarna och Växjöborna. Det krävs tydliga motprestationer för att vara berättigad till bidrag. Det finns en stor uppslutning kring ambitionerna inom Växjölöftet, men inte alltid metoderna. Resultatbaserad ersättning till aktörerna inom vuxenutbildningen har exempelvis kritiserats och sociala företag har känt sig missgynnade.

 

Nolltolerans mot kränkande behandling i skolan och fokus på undervisning och kunskap.

Moderaterna lovar ordning och reda i skolan och vill öka undervisningstiden med en timme per dag. Partiet vill också se över lagen om lärares befogenheter och disciplinära åtgärder. ”Läraren ska ha tillräckliga verktyg för att hålla lugn och ro i klassen”, säger Katarina Brännström (M). För att ytterligare stärka lärarrollen vill man införa ledarskap i lärarutbildningen och införa lärarassistenter som ska avlasta läraren med uppgifter som inte rör undervisningen. Moderaterna vill också ge möjlighet att från högstadiet ge ett skriftligt ordningsomdöme, men det ska inte ingå i slutbetyget.

 

Sänkt skatt för pensionärer och de som arbetar. Vi lovar lika skatt på pension och lön.

Lägre skatt är en grundsten i den moderata filosofin: Om fler kommer i jobb med lägre skatter – då får staten in pengarna ändå. Jobbskatteavdragen som infördes av Alliansen innebar att pensionärer och sjukskrivna fick betala mer i skatt än löntagare. Man har fått mycket kritik för ”pensionärsskatten”. Det finns fortfarande en skillnad som Moderaterna nu vill ta bort i form av ett utökat grundavdrag för pensionärer. ”Den som har varit med och byggt upp välfärden ska ha rätt till den lägre skatten”, säger nu Katarina Brännström, riksdagsledamot (M).