Nyanlända får bostad – andra blir utan

Bostad Artikeln publicerades

Rätten till bostad för nyanlända som har anvisats till en kommun gör det svårt för andra utsatta i samhället att få en bostad, visar en ny lägesrapport från länsstyrelserna som SVT Nyheter har tagit del av.

Runt 60 procent av de svenska kommunerna ser en så kallad undanträngningseffekt i någon grad.

– Konsekvensen blir att andra som behöver bostad blir utan. De är vi inte skyldiga att tillgodose en bostad, säger Thed Carlsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Hässleholm, till SVT.

Enligt honom handlar det till exempel om unga och studenter, men även om personer som får stanna kvar på olika behandlingshem, institutioner och vårdinrättningar för att det inte finns bostäder.

Och läget kan bli värre. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan nära 100 000 personer med uppehållstillstånd komma att behöva en bostad under det närmaste året.

TT har sökt etableringsminister Ylva Johansson (S), som inte vill svara på frågor. Hon hänvisar i stället till bostadsminister Peter Eriksson (MP).