Ökning av hatbrott kopplat till asylboenden

Brott Artikeln publicerades

Hatbrott kopplat till asylboenden har ökat, men det totala antalet anmälda hatbrott har minskat sedan 2015, visar Brottsförebyggande rådets statistikrapport Hatbrott 2016.

Antalet anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat från 1 till 6 procent mellan 2014 och 2016. Det gäller dels främlingsfientliga hatbrott mot befintliga eller planerade asylboenden.

– Man skulle kunna tänka sig att det har att göra med att antalet asylsökande har ökat. Men det är inget vi med säkerhet kan säga, säger Ava Isolde Faramarzi, utredare på Brå.

Asylboende som brottsplats har även ökat för kristofobiska och kategorin andra antireligösa. Då gäller det ofta brott mellan folk som bor och arbetar på asylboenden, men det är väldigt svårt att dra någon slutsats kring den kategorin, enligt Farmarzi.

Totalt sett har antalet anmälningar där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv minskat med åtta procent 2016 jämfört med 2015.

– Det är för tidigt än att säga om det är tillfälliga minskningar, men generellt har det minskat för alla utom transfobiska motiv som har gått upp, säger Ava Isolde Faramarzi.

Störst minskning var det för antiromska (antiziganism) och antisemitiska motiv, som minskade med 34 procent vardera. Men enligt Faramarzi har de båda kategorierna väldigt låga antal anmälningar så ett år kan få stora förändringar procentuellt utan att någon större förändring skett.

Det totala antalet anmälningar med hatbrottsmotiv ligger fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare.

TT