Otryggt i Växjö, tryggt i Lessebo

Nyheter Artikeln publicerades

Var tredje kronobergare är inte trygg. Det framkommer i polisens trygghetsundersökning för 2005 där 8400 personer har tillfrågats.

Sju procent säger att de valt avstå från bland annat barbesök och bussresor på grund av otrygghet eller rädsla. Nästan var fjärde kronobergare säger att de har blivit utsatta för stöld, skadegörelse eller fysiskt våld det senaste året. Störst andel utsatta finns i Växjö.
De otryggaste platserna i Växjö är Arabyparken, Linnéparken och gångvägarna kring Växjösjön. På helgkvällar känner sig 27 procent inte trygga i centrala Växjö. Tryggast i länet känner man sig i Lessebo och Tingsryd.
72 procent av de 8400 tillfrågade valde att svara på undersökningen.