Regeringen har gett kommunerna fritt spelrum att införa miljözoner med utsläppskrav på fordonstrafiken från 2020. Vill ditt parti införa miljözoner i Växjö eller på andra orter i länet?

Kronoberg Artikeln publicerades
Mörners väg-Liedbergsgatan i Växjö.
Foto: Lena Gunnarsson
Mörners väg-Liedbergsgatan i Växjö.

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Nej detta är inte aktuellt. Växjö är en landsbygdskommun och många är beroende av bil för att pendla till både arbete och utbildning. Alla kan inte byta till miljöbilar eller åka buss.

Centern:

Nej. Det kan vara aktuellt i tyska och svenska storstäder, men inte i Växjö. Landsbygdens folk måste kunna ta sig till staden.

Liberalerna:

Nja. Vi är för alla åtgärder som har positiva effekter på miljö, klimat och luftkvalitet. Det gäller även miljözoner. Samtidigt är miljözoner en fråga som måste beslutas av varje kommun. Enligt vår bedömning finns det idag ingen kommun i Kronoberg, där det skulle vara motiverat att införa miljözoner.

Kristdemokraterna:

Nej. Kronoberg och Växjö är till stor del glesbygd där bilen är central i människors vardag. Det är orimligt att människor med en relativt ny bil ska utsättas för de restriktioner miljözoner innebär.

Socialdemokraterna:

Nej. Det är inte aktuellt.

Vänsterpartiet:

Nja. I Sverige dör 3000 människor i förtid varje år på grund av utsläpp som orsakas av biltrafik. Det finns platser där utsläppsnivåerna är så farliga så att det är nödvändigt att införa miljözoner. Vi har däremot i dagsläget inget förslag på att införa miljözon på någon plats i Kronoberg.

Miljöpartiet:

Nej. Miljözoner är inte aktuella I Växjö om inte luftkvaliteten försämras drastiskt. Miljözoner är inte aktuella på andra orter i länet.

Sverigedemokraterna:

Nej. Detta ger ingen mätbar påverkan på miljöproblemen globalt. Resurserna bör satsas internationellt där de ger störst nytta.