Regeringspengar till IT-kompetens

Nyheter Artikeln publicerades

Quinnor på G i Kronobergs län får närmare 800 000 kronor för att stärka kvinnliga företagares IT-kompetens. Dessutom får Stiftelsen Teknikcentrum i Kronoberg 875 000 kronor för att utveckla IT för småföretag.

Verket för näringslivsutvecklings, Nuteks, kartläggning av småföretagens IT-användning. visar att många småföretag inte hänger med i den tekniska utvecklingen på området. IT används vanligtvis för rutinartade, administrativa uppgifter, inte för att utveckla affärsideer och för att erbjuda kunderna bättre service och nya tjänster.

Riktas till småföretag
För att utveckla småföretagens IT-kompetens har regeringen avsatt omkring 30 miljoner kronor. Satsningen riktar sig till företag med högst tio anställda, och i första omgången får 17 projekt dela på närmare nio miljoner kronor.
Två av projekten genomförs i Kronobergs län. Här skall Quinnor på G ge ett hundratal kvinnliga företagare ökade möjligheter till aktiv IT-användning i de dagliga affärerna. Vidare skall Stiftelsen Teknikcentrum i samarbete med Teknikbrostiftelsen i Lund utveckla IT som verktyg för småföretag och underlätta kontakter med forskare och experter.