Riksbanken rör inte räntan

Sverige Artikeln publicerades

Som väntat låter Riksbanken styrränta vara oförändrad på – 0,5 procent.

Räntebanan lämnas också oförändrad.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig dock mot beslutet att hålla styrräntan oförändrad.

Sedan februari 2016 har styrräntan legat på minus 0,5 procent, vilket den nu fortsätter att göra.

Riksbanken skriver att tidpunkten för att när det är lämpligt att börja höja räntan i långsam takt närmar sig men det är viktigt att inte höja räntan för tidigt.

Dessutom påpekar man att de senaste nedgångarna på aktiemarknaderna inte ändrar bilden av goda konjunkturutsikter.

– Man lämnar räntebanan helt oförändrad. Det de om något gör, är att man tidigare har sagt mitten av 2018 för första räntehöjningen, nu säger man andra halvåret 2018. Nu är den verbala kommunikationen lite mer i linje med det banan säger, säger Lina Fransson, räntestrateg på SEB.

Däremot reviderar man ned inflationsprognosen något – främst under 2018 och gör bedömningen att från 2019 väntas inflationen vara nära två procent.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad. Han ville ha en höjning av reporäntan till −0,25 procent, detta med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen.

– Intressant var också att Henry Ohlsson röstade för en höjning och tyckte att man skulle höja redan nu i februari, säger Lina Fransson.

Riksbankschef Stefan Ingves har influensa och är inte med vid dagens presskonferens som inleds kl 11, men har deltagit i beslutet. Han ersätts av vice riksbankschefen Per Jansson.