Så positionerar sig partierna

Nyheter Artikeln publicerades

Om man kombinerar höger-vänsterskalan med GAL-TAN-skalan får man en annan bild av de politiska partierna.

CHES - Chapel Hill expert surveys - är en internationell forskarpanel som har behandlat de frågorna under 2000-talet. Forskare som publicerat sig i ämnet får svara på ett antal frågor om partiernas positionering. Resultatet publiceras land för land.

Vi har plockat ut två parametrar:

• Hur partierna positionerar sig i den ekonomiska höger-vänster-skalan.

• Hur partierna positionerar sig enligt GAL-TAN.

Vänster kan sägas stå för gemensam välfärd och en omfattande offentlig sektor, finansierad med höga skatter. Höger står för en begränsad statsmakt med låga skatter som sätter individens frihet från staten högt.

I GAL-TAN är värnande om miljön, tolerans för olika livsstilar, sexualiteter, religioner och frihet för individen viktiga värden på skalans GAL-sida. Här hör Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ hemma liksom i allt högre grad även Centerpartiet.

TAN-delen sätter traditionella värderingar högt, betonar lag och ordning samt inordnande under auktoriteter i samhället, och värnar nationen och det nationella i olika avseenden. Bland de svenska partierna är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna grundmurat på denna sida.

Men flera av våra över 100 år gamla partier har svårt att finna sin position. Framför allt Socialdemokrater och Moderater är kluvna bland både partiföreträdare och sympatisörer om var man hör hemma på GAL-TAN-skalan.

Källa: https://www.chesdata.eu/ches-stats/