Sänkta straff i Grimslövshärvan

Nyheter Artikeln publicerades

Göta hovrätt sänker straffen för fyra av de inblandade i den stora vapenhärvan i Grimslöv för lite drygt två år sedan.

Hovrätten gör en samlad bedömning att brotten visserligen är grova men att straffen blivit lite för kraftiga i tingsrätten.
I övrigt har man rubricerat om vissa brott och i något fall friat en av de åtalade för häleri.

Den Älmhultsbo som pekats ut som huvudman och som fick det längsta fängelsestraffet i tingsrätten får sitt straff kortat från fyra år till tre och ett halvtårs fängelse. Hovrätten ändrar här tingsrättens dom om grovt häleri och friar mannen på den punkten domen för grovt vapenbrott ligger dock kvar.

Den Växjöbo som i Tingsrätten fick två års fängelse för grovt vapenbrott, olaga innehav av ammunition och narkotikabrott, får sitt straff kortat med ett år även om brottsrubriceringen kvarstår.

Även den Norrköpingsbo och den Karlstadsbo som var inblandade i härvan fick sina straff kortade från tre år till två år respektive två år och sex månader.

Den Grimslövsbo på vars gård den stora vapengömman hittades finns däremot inte med i dagens hovrättsdom. I hans fall kommer det att hållas förhandlingar vid under våren.

Det var i september 2001 som den stora vapengömman upptäcktes på en gård i Grimslöv. Den betecknades som den största någonsin i Sverige. På gården
fanns närmare 250 vapen, mängder av vapendelar, 46 000 patroner samt 34 kilo sprängämnen.