Ska centrala Växjö förtätas ytterligare?

Växjö Artikeln publicerades
Foto: Lars-Goran Rydqvist

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Ja. Det finns fortfarande potential att förtäta centrum. Vi ska exempelvis få 240 nya bostäder där kommunhuset ligger idag och Norra stationsområdet är inte färdigbyggt. Samtidigt behöver vi lösa parkeringssituationen, så att vi inte får sämre tillgång till city.

Centern:

Nja. Viktigt att även kommundelarna utanför tätorten förtätas. Även ren landsbygd.

Liberalerna:

Ja. Vi vill att människor ska kunna välja mellan en tät stadskärna, spännande bostadsområden, lummiga villakvarter, mysiga tätorter och ren landsbygd. Allt ska få plats i vårt Växjö.

Kristdemokraterna:

Nej. Om man med centrala Växjö menar rutnätsstaden tror vi att den nuvarande förtätningen på Norra och Södra Järnvägsgatan är bra men att det blir svårt att klara de ökade trafikmängder som ytterligare förtätning innebär.

Socialdemokraterna:

Ja. Men inte på bekostnad av parker och grönområden.

Vänsterpartiet:

Ja. För att det ska vara möjligt att ta sig fram till fots och cykel får inte avstånden bli för stora när staden växer. Växjö centrum klarar inte av någon större grad av ökning av biltrafiken.

Miljöpartiet:

Nja. Växjös centrala delar ska förtätas men inte på bekostnad av natur och grönområden. Däremot kan man omvandla parkeringar och andra “hårda” ytor.

Sverigedemokraterna:

Nej. Vi behöver bevara de gröna, luftiga delarna i centrum. Bygga på höjden i all ära men stadsbilden Växjö historiskt haft ändras dramatiskt. Förtäta ytterområden, satsa på billiga transporter till/från centrum istället och öka tillgängligheten dit.