Ska pensionärer och ungdomar få resa gratis med länstrafiken?

Nyheter Artikeln publicerades

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Nej. För det första är ingenting gratis och för det andra prioriterar vi sjukvård och välfärdens kärna framför fria bussresor. Allting betalas av någon och det finns ingen anledning att lägga ytterligare börda på dem som arbetar.

Centern:

Nej. Det finns inget som är gratis. Någon annan betalar alltid. All kollektivtrafik är subventionerad till ca 50 %. Dessutom har unga ännu billigare resor. Vi vill satsa mer på fler avgångar istället för att ge några gratis skjuts.

Liberalerna:

Nej inte gratis men vi diskuterar gärna rabatter under tider då det är lågtrafik

Kristdemokraterna:

Nej. Vi prioriterar andra sätt att stötta ekonomiskt svaga grupper. Redan idag är kollektivtrafiken kraftigt subventionerad. Vi ser däremot gärna att ett lågtrafikkort införs i Kronoberg.

Socialdemokraterna:

Nej. Vi har inte möjlighet att införa gratis buss till ungdomar och pensionärer året om. Däremot tycker vi att regeringens satsning på sommarlovskort för ungdomar är riktigt bra och möjliggör för dem att på ett smidigt sätt ta sig till och från sommarjobb och andra aktiviteter.

Vänsterpartiet:

Ja. Vi vill börja med pensionärerna, sedan ungdomar och på sikt gratis kollektivtrafik för alla. Gratis kollektivtrafik är viktigt också ur miljöaspekter, viktigt för mindre orter och landsbygd. Innebär också utbyggnad av kollektivtrafik så den kan användas även i glesbygd.

Miljöpartiet:

Nej. Inte gratis men rabatterat, viktigt med samma regler som närliggande län, helst hela landet.

Sverigedemokraterna:

Nja. Vissa rabatter till de som har begränsad ekonomi är ok, men alla ska vara med och betala för kollektivtrafiken.