Ställer sig ditt parti bakom det nyligen presenterade förslaget på en ny simhall vid Vaktvägen i Växjö?

Nyheter Artikeln publicerades
Växjö simhall
Växjö simhall

Så svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Ja. Det är Blågröna Växjö som tagit fram förslaget. Placeringen av den nya simarenan möjliggör för mer annan verksamhet runt omkring, vilket kan bidra till finansieringen och minska kommunens kostnader. Där simhallen ligger idag kan attraktiva bostäder byggas.

Centern:

Ja. En bra placering nära Arenastaden och det blir en kostnadseffektiv lösning.

Liberalerna:

Ja. Vi är mycket glada att den kamp som vi fört i decennier för en simstadion av Internationell standard äntligen ger frukt. Samtidigt vill vi också behålla den nuvarande simhallen för bad, lek och äventyr.

Kristdemokraterna:

Ja. Allt tyder på att det är det bästa alternativet när samtliga faktorer vägs in.

Socialdemokraterna:

Nej, vår utgångspunkt är utveckling av nuvarande plats. Därför vill vi borra djupare i den möjligheten.

Vänsterpartiet:

Nej. Det är ett viktigt beslut som ska gälla i många år och beslutsunderlaget hittills är ett pressmeddelande från den styrande moderatledda majoriteten. En fullödig utredning om placeringsmöjligheten är nödvändig. Vi säger ja till en modern simarena, som är lätt tillgänglig för de flesta och att den ligger på vackraste platsen, det vill säga den nuvarande vid Växjösjön - om det är fysiskt möjligt. (Obs! Detta är ett förtydligande av ett tidigare publicerat svar från V).

Miljöpartiet

Ja. Vi är positiva till förslaget om en ny simhall. Många alternativ har diskuterats genom åren men detta är det som går att genomföra.

Sverigedemokraterna:

Ja. Växjö behöver en simhall med 50-metersbana som kan tävlas i och en simhall är tillgänglig för alla i kommunen att träna och umgås i, både för motion, träning och tävling. Placering nära Arenastaden är naturligtvis helt rätt.