Stort missnöje när bilarna trängs bort från centrum

Nyheter Artikeln publicerades
Växjö kommun för en medveten politik för att minska biltrafiken i centrala Växjö. Trots det ökar den. Sofia Stynsberg (M), ordförande i Tekniska Nämnden, vill gärna lyfta fram friskvårdsaspekten av att gå och cykla.
Foto: Matilda Elfgaard
Växjö kommun för en medveten politik för att minska biltrafiken i centrala Växjö. Trots det ökar den. Sofia Stynsberg (M), ordförande i Tekniska Nämnden, vill gärna lyfta fram friskvårdsaspekten av att gå och cykla.

Drygt sex av tio Växjöbor är missnöjda med parkeringssituationen i centrum. Det visar den undersökning Sentio gjort på Smålandspostens uppdrag. Tekniska Nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) är inte överraskad.

Missnöjet med parkeringssituationen i centrala Växjö är stort och har funnits en längre tid. Kommunens svar verkar vara: cykla istället. I Trafikplan Växjö föreslås en utbyggnad med 500 cykelparkeringsplatser till 2030.

När gällande handlingsplan, Växjö parkering 2015–2019, togs fram inventerades antalet p-platser tillgängliga för allmänheten. Man kom då fram till att upp till 1433 platser kan tas bort och användas för annat ändamål. I flera inriktningsdokument talas det om minskad biltrafik.

Samtidigt växer Växjös befolkning och prognoser visar på 100 000 invånare år 2024. Med detta som bakgrund pekas transporterna ut som en ödesfråga. Strategin är att ”överföra resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik”. I Tekniska förvaltningens internbudget för 2018 formuleras en taktik, ”bilarna trängs bort från stadskärnorna till förmån för de oskyddade trafikanterna”.

Det förs alltså ett krig mot bilisterna. Och Växjöbornas missnöje med parkeringssituationen är helt enkelt resultatet av en medveten politik?

Sofia Stynsberg (M), ordförande för Tekniska Nämnden, värjer sig mot en sådan beskrivning.

– Det finns många aspekter man måste ha i huvudet samtidigt. Dels tänker jag på friskvård, att det är viktigt att få folk att röra sig mer. Vi jobbar väldigt hårt med mobility management, att fler ska cykla så att vi inte ökar bilismen i stan. Jag har själv märkt det när jag talar med vänner och bekanta, att man pratar mer om att cykla. Jag tar nästan aldrig bilen inne i stan, det går mycket smidigare att cykla.

Ja, det är ju svårt att hitta parkering…

– Så skulle man kunna uttrycka det. Men det är ju väldigt bra ur hälsosynpunkt när fler cyklar. Vi jobbar väldigt hårt med att ha en stad som är både frisk och tillgänglig för dem som måste ta bilen.

Och till dem som är missnöjda med parkeringssituationen säger du?

– Ibland bör man fundera på om man kan lösa det på ett annat sätt, framförallt de som bor centralt.

Sofia Stynsberg, kommunens politiskt ansvarige för parkeringsfrågorna, är inte förvånad över allmänhetens missnöje. ”Genom kunskap kan man få människor att ändra uppfattning. Vår vision är ju att bilismen ska minska i stadskärnan”, säger hon.
Foto: Matilda Elfgaard
Sofia Stynsberg, kommunens politiskt ansvarige för parkeringsfrågorna, är inte förvånad över allmänhetens missnöje. ”Genom kunskap kan man få människor att ändra uppfattning. Vår vision är ju att bilismen ska minska i stadskärnan”, säger hon.

Under intervjun styr Sofia Stynsberg upprepade gånger över frågan om missnöjet med parkeringssituationen till cyklandets positiva hälsoaspekter.

Varför inte säga att rakt ut att ni vill försvåra för dem som tar bilen till stan?

– Det är ett kraftfullt ord. Jag vill ha en stad där vi tar hänsyn till varandra. Bor man på Väster, som jag gör, behöver jag inte ta bilen och uppta en parkeringsplats. De ska finnas för dem som verkligen behöver.

– Det gäller att medvetandegöra folk. Genom kunskap kan man få människor att ändra uppfattning. Vår vision är ju att bilismen ska minska i stadskärnan för att staden ska bli mer hälsosam och koldioxidutsläppen minska.

 

Växjö arbetar för att bli en ”nationellt erkänd cykelstad”. Trots hårt fokus går det trögt. Kommunens bokslut för cykelåret 2017 visar att cyklandet minskar, både jämfört med föregående år och över en femårsperiod. Samma bokslut visar att trots färre cyklister ökar antalet polisrapporterade cykelolyckor och skadorna har blivit svårare.

Färre cyklister men fler olyckor, det tyder inte på att Växjö är någon särskilt bra cykelstad?

– Det är viktigt att följa upp orsakerna. Vi har jobbat mycket med att trafiksäkra för cyklisterna i rondellerna, bland annat här då, säger Sofia Stynsberg och syftar på den vid kommunhuset.

– En sak jag tänkt mycket på är var man lär sig trafikregler idag. Man har inte så mycket trafikkunskap i skolan. Vi måste analysera om olyckorna beror på hur vägarna är eller på grund av vårdslöshet.

Sofia Stynsberg hoppas att de nya bussfilerna, senast den på Liedbergsgatan, ska öka bussresandet när man lättare kan hålla tidtabellen.

Gratis bussresor för vissa grupper, som pensionärer eller ungdomar, är hon emot. Två partikamrater till henne motionerade däremot nyligen i Regionfullmäktige om lågtrafiktaxa vissa tider på vardagar för alla resenärer.

 

Stick i stäv med kommunens uppmålade scenario ökar bilåkandet i Växjö. Ingen som bott i Växjö det senaste decenniet kan ha undgått hur trafikstockningarna tilltagit vid rusningstid. Samtidigt beskriver kommunen ett ökat invånarantal till 100 000 invånare som ett av Växjös viktigaste mål.

Varför är det ett mål?

– Jag tycker att hela Växjö ska växa för att det är fantastiskt att bo här och för att vi som bor här ska ha en bra miljö och att det är trivsamt.

Växandet gör kanske att en del av trivseln försvinner, en del gillar Växjö just för att det är en liten stad med nära till allt?

– Vi ser ju att folk dras till Växjö av en eller annan anledning och ju mer människor och skatteintäkter desto mer kan man göra satsningar och förbättringar. Den positiviteten är gynnsam för hela kommunen.

 

Parkeringen bakom polishuset ska bebyggas. Under tiden behövs alternativa p-platser. Sofia Stynsberg har föreslagit att det uppförs ett tillfälligt p-hus.
Foto: Matilda Elfgaard
Parkeringen bakom polishuset ska bebyggas. Under tiden behövs alternativa p-platser. Sofia Stynsberg har föreslagit att det uppförs ett tillfälligt p-hus.

I fjol utökade Växjö kommun parkeringsövervakningen och antalet utfärdade p-anmärkningar har fördubblats. 2017 lappades 8 838 fordon och kommunen drog in 5 263 400 kronor i p-böter.

– Tittar man på Växjö så är det en stad där man varit van vid att här kör vi bil och ställer den lite här och var och det har gått bra. Men man når en gräns, säger Sofia Stynsberg.

 

Att inte ens var tredje tillfrågad i Smålandspostens undersökning är nöjd med parkeringssituationen i centrala Växjö tror Sofia Stynsberg främst beror på de pågående byggarbetena i stationsområdet, att man inte kan ställa bilen på samma ställe där man är van vid och att det införts avgift eller tidsbegränsningar på vissa platser.

P-situationen vid lasarettet har uppmärksammats flera gånger i Smålandsposten. I fjol införde kommunen därför tretimmarsparkering på angränsande gator med syftet att öka omsättningen. Då upplevde CLV:s personal ökade svårigheter att hitta platser och frågan har varit uppe i Regionfullmäktige. Planerna på att bebygga den stora parkeringen bakom polishuset, kvarteret Fabriken, innebär att ytterligare 450 p-platser försvinner temporärt. I en skrivelse till kommunfullmäktige föreslog därför Sofia Stynsberg i våras att den norra delen av Spetsamossen tillfälligt görs till personalparkering för kommunanställda och att de nuvarande platserna på kommunhusets innergård öppnas för allmänheten, det handlar om 40 platser. Hon föreslår även att ett tillfälligt p-hus byggs för att användas under ett par år.

– Var det kan placeras får utredas. Jag har inte fått svar på min skrivelse ännu.

Det förslag som finns för kvarteret Fabriken innehåller ett p-hus med 800 platser under bostadshusen med 170 lägenheter. I den parkeringsutredning som gjordes 2015 föreslogs även ett parkeringshus vid Norrtull. Men det finns i nuläget inga konkreta planer för detta berättar Sofia Stynsberg.

Källor: Cykelbokslut 2017, Tekniska Nämndens årsrapport 2017, Trafikplan Växjö centrum (antagen april 2016), Strategi och handlingsplan Växjö parkering 2015–2019.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAT DU HÄR

fakta

Detta visar undersökningen

Sentios telefonintervjuer genomfördes den 20–26 juni. Av de tre frågor som 800 Växjöbor svarade på är parkeringssituationen den enda där flertalet uttrycker ett missnöje.

Frågan formulerades: ”Är du nöjd med parkeringssituationen i centrala Växjö?”

61,10 procent svarar ”nej”, 27,40 procent ”ja” och 11,40 procent ”vet ej”.

Det är alltså mer än dubbelt så många missnöjda som nöjda.

Missnöjet med p-situationen är inte partiskiljande. Oavsett om de tillfrågade stödjer något av de fem partierna i den blå-gröna majoriteten eller oppositionspartierna är fler missnöjda än nöjda. Störst andel nöjda personer har C och MP. Något större andel kvinnor än män är missnöjda. Missnöjet är störst i åldersgrupperna över 50 år.

P-avgifterna i Växjö och några jämförelsestäder

Växjö. Zon 1: 18 kr/tim, zon 2: 5 kr/tim. Jönköping: 16/10 kr/tim, Karlskrona: 13/5 kr/tim, Kalmar: 10/5 kr/tim, Kristianstad: 12/4 kr/tim, Halmstad: 12/6/3 kr/tim.

Färre platser ökad beläggning

Antalet kommunala parkeringsplatser har minskat från 1506 till 1415 sedan 2015. Ytterligare 400 platser har försvunnit i och med byggarbeten på södra bangårdsområdet. Beläggningsgraden har samtidigt ökat från 53 % till 76 % (vardagar 9-11).

Visa mer...

Så tycker de olika partierna

SKA PENSIONÄRER OCH UNGDOMAR FÅ RESA GRATIS MED LÄNSTRAFIKEN?

Moderaterna:

Nej. För det första är ingenting gratis och för det andra prioriterar vi sjukvård och välfärdens kärna framför fria bussresor. Allting betalas av någon och det finns ingen anledning att lägga ytterligare börda på dem som arbetar.

Centern:

Nej. Det finns inget som är gratis. Någon annan betalar alltid. All kollektivtrafik är subventionerad till ca 50 %. Dessutom har unga ännu billigare resor. Vi vill satsa mer på fler avgångar istället för att ge några gratis skjuts.

Liberalerna:

Nej. Inte gratis men vi diskuterar gärna rabatter under tider då det är lågtrafik

Kristdemokraterna:

Nej. Vi prioriterar andra sätt att stötta ekonomiskt svaga grupper. Redan idag är kollektivtrafiken kraftigt subventionerad. Vi ser däremot gärna att ett lågtrafikkort införs i Kronoberg.

Socialdemokraterna:

Nej. Vi har inte möjlighet att införa gratis buss till ungdomar och pensionärer året om. Däremot tycker vi att regeringens satsning på sommarlovskort för ungdomar är riktigt bra och möjliggör för dem att på ett smidigt sätt ta sig till och från sommarjobb och andra aktiviteter.

Vänsterpartiet:

Ja. Vi vill börja med pensionärerna, sedan ungdomar och på sikt gratis kollektivtrafik för alla. Gratis kollektivtrafik är viktigt också ur miljöaspekter, viktigt för mindre orter och landsbygd. Innebär också utbyggnad av kollektivtrafik så den kan användas även i glesbygd.

Miljöpartiet:

Nej. Inte gratis men rabatterat, viktigt med samma regler som närliggande län, helst hela landet.

Sverigedemokraterna:

Nja. Vissa rabatter till de som har begränsad ekonomi är ok, men alla ska vara med och betala för kollektivtrafiken.

 

VÄXJÖ VÄXER. VILL DITT PARTI SE VÄXJÖ PÅ TOPP 10-LISTAN ÖVER STÖRSTA STÄDERNA I LANDET?

Moderaterna:

Nja. Vi tror på Växjö som den lilla storstaden. Vi ska växa hållbart och ansvarsfullt. Kompetensförsörjningen, infrastrukturen och välfärden måste hålla takt med befolkningen. Ekonomin behöver växa i takt med befolkningen, för att vi inte ska behöva dela på resurserna.

Centern:

Ja. Finns många fördelar med en växande stad. Attraktiviteten ökar och fler företag vill etablera sig här.

Liberalerna:

Ja. Vi är positiva till att Växjö växer. Det skapar nya möjligheter för unga och gamla Växjöbor. Växjö kommer inte att bli en av Sveriges 10 största städer inom överskådlig tid, men vi har definitivt lämnat småstaden bakom oss. När vi växer så gäller det att hänga med, med infrastruktur och service så att vi slipper växtvärk. Samtidigt som vi gör Växjö mer och inte mindre grönt.

Kristdemokraterna:

Nja. Att växa är inget självändamål. Kan vi kombinera ökad befolkning med fortsatt god samhällsservice har vi inget emot ett Växjö som avancerar på listan över Sveriges befolkningsrikaste kommuner.

Socialdemokraterna:

–. Växjö är redan en mellanstor stad och kommer att vara det även om vi – vilket vi vill – kommer att fortsätta växa. Huruvida vi kommer in på topp tio i storlek är inte viktigt. Det som är viktigt är att de som bor i kommunen får ett gott liv.

Vänsterpartiet:

Nja. Att Växjö stad växer är positivt, men det finns inget självändamål i att placera sig på någon lista. Vi ser gärna att det finns bostäder och villatomter i alla kommunens orter så att människor har möjlighet att bosätta sig där med.

Miljöpartiet:

Nja. Vi vill i första hand skapa en stad med hög livskvalitet men det är positivt att fler vill flytta hit.

Sverigedemokraterna:

Nej. Först behöver vi se till att få ordning på de stadsdelar vi har. Vi har en no go-zon, Araby och delar av Teleborg som sägs vara på gång. Detta behöver vi få kontroll över innan vi lämnar småstaden.

Visa mer...