Utredning visar: Livet står i vägen för politiken

Växjö Artikeln publicerades

Avhoppen oroade kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank. Han begärde därför en utredning om varför så många lämnat politiken de senaste fyra åren.

Men orsaken är i regel inte konflikter och strider – utan att man inte får ihop vardagslivet.

Bo Frank (M), med många år i kommunpolitiken, tyckte sig se ett nytt mönster med fler avhopp från politiska uppdrag än tidigare mandatperioder. För att få fram vad som låg bakom har han begärt en utredning.

Bo Frank, ordförande i kommunfullmäktige i Växjö, tyckte sig se ett nytt mönster. Fler har hoppat av från fullmäktige än under tidigare mandatperioder.
Foto: JONAS LJUNGDAHL
Bo Frank, ordförande i kommunfullmäktige i Växjö, tyckte sig se ett nytt mönster. Fler har hoppat av från fullmäktige än under tidigare mandatperioder.

Utredningen görs av Institutet för lokal och regional demokrati (ID) och ska presenteras för kommunfullmäktige i augusti. Arbetet är ännu inte slutfört, men det man hittills fått fram tyder inte på någon stor dramatik.

– Man kan säga att de flesta avgår av personliga skäl. Man får inte ihop livet helt enkelt, ofta är det relaterat till arbetet, säger Annika Ström, projektledare vid ID i Växjö.

Politiska uppdrag tar tid. Det är mycket handlingar som ska läsas in och man förväntas delta i många möten inom partiet. När tiden inte räcker till är det politiken man väljer bort.

– Det här resultatet visar också nationella studier som gjorts på kommun- och regionfullmäktigen, säger Annika Ström.

Svaren är väldigt individuella, men hon tror att resultatet ändå kan väcka tankar. Partierna får en chans att rannsaka sig själva: puschar man för hårt, kräver man för mycket, kör man över de nya?

Nästa 100 namn fanns på listan som ID bearbetat. Det är personer som haft någon form av kommunalt uppdrag de senaste åren. En stor andel har flyttat från kommunen, och då kan man inte längre ha några kommunala uppdrag. När man sållat bort alla som flyttat, avlidit eller inte ville svara så återstod 25-30 personer, som utredningen baseras på.