Utsläppskrav för bilar inte aktuellt i Växjö

Växjö Artikeln publicerades

Det är inte aktuellt att införa miljözoner i Växjö.

Från 2020 har kommunerna möjlighet att stoppa vissa av typer bilar som inte klarar utsläppskraven. Men partierna är eniga – miljözoner är inte motiverat i Växjö eller någon annanstans i länet.

Trängseln är det stora problemet i Växjö, inte luftföroreningarna. Inget parti förespråkar i dagsläget miljözoner i länet.
Foto: Lena Gunnarsson
Trängseln är det stora problemet i Växjö, inte luftföroreningarna. Inget parti förespråkar i dagsläget miljözoner i länet.

Det finns redan möjlighet för kommuner att begränsa den tunga trafiken i utsatta områden för att minska luftföroreningarna. Regeringen gav i våras beskedet att ytterligare två typer av miljözoner införs från 1 januari 2020, för personbilar.

Miljözon 2 innebär bland annat begränsningar för vissa dieselbilar. I den tredje miljözonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar köra.

Motivet bakom införandet av miljözoner är att biltrafiken är den dominerande källan till kväveoxider i stadsmiljön. Regeringen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i spetsen vill därför ge kommunerna ett kraftfullt verktyg att komma till rätta med luftföroreningar.

Men det här är inte aktuellt i Växjö. Smålandsposten har ställt frågan till samtliga partier i kommunfullmäktige och svaret är entydigt.

– Miljözoner är en jättebra idé i städer där det behövs. Växjö har ett gynnsamt läge när det gäller partikelutsläpp. Det är inte vårt problem, utan det är framför allt trängseln som är problemet, säger Miljöpartiets Cheryl Jones Fur.

Miljöpartiet i Växjö står bakom Växjös linje att försöka minska biltrafiken i rutnätsstaden. Och om ändå luftföroreningarna skulle öka är man inte främmande för att ställa utsläppskrav på fordonen.

– Vi är positiva till miljözoner, säger Cheryl Jones Fur. Det är framför allt en möjlighet i storstäderna, men hon tror det kan bli aktuellt på fler håll beroende på hur biltrafiken ser ut i stadskärnan.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR

Så svarar partierna

Regeringen har gett kommunerna fritt spelrum att införa miljözoner med utsläppskrav på fordonstrafiken från 2020. Vill ditt parti införa miljözoner i Växjö eller på andra orter i länet?

Så här svarar de politiska partierna:

 

Moderaterna:

Nej. Detta är inte aktuellt. Växjö är en landsbygdskommun och många är beroende av bil för att pendla till både arbete och utbildning. Alla kan inte byta till miljöbilar eller åka buss.

Centern:

Nej. Det kan vara aktuellt i tyska och svenska storstäder, men inte i Växjö. Landsbygdens folk måste kunna ta sig till staden.

Liberalerna:

Nja. Vi är för alla åtgärder som har positiva effekter på miljö, klimat och luftkvalitet. Det gäller även miljözoner. Samtidigt är miljözoner en fråga som måste beslutas av varje kommun. Enligt vår bedömning finns det idag ingen kommun i Kronoberg, där det skulle vara motiverat att införa miljözoner.

Kristdemokraterna:

Nej. Kronoberg och Växjö är till stor del glesbygd där bilen är central i människors vardag. Det är orimligt att människor med en relativt ny bil ska utsättas för de restriktioner miljözoner innebär.

Socialdemokraterna:

Nej. Det är inte aktuellt.

Vänsterpartiet:

Nja. I Sverige dör 3000 människor i förtid varje år på grund av utsläpp som orsakas av biltrafik. Det finns platser där utsläppsnivåerna är så farliga så att det är nödvändigt att införa miljözoner. Vi har däremot i dagsläget inget förslag på att införa miljözon på någon plats i Kronoberg.

Miljöpartiet:

Nej. Miljözoner är inte aktuella I Växjö om inte luftkvaliteten försämras drastiskt. Miljözoner är inte aktuella på andra orter i länet.

Sverigedemokraterna:

Nej. Detta ger ingen mätbar påverkan på miljöproblemen globalt. Resurserna bör satsas internationellt där de ger störst nytta.

Visa mer...