Vi älskar Växjö!

Växjö Artikeln publicerades
Max Urbina, Martha Serrano och deras dotter Katja Urbina, 11 år trivs bra i Växjö och i Araby där de bor sedan många år. Växjö är en fin stad, säger de. Men den går också att göra bättre.
Foto: JONAS LJUNGDAHL
Max Urbina, Martha Serrano och deras dotter Katja Urbina, 11 år trivs bra i Växjö och i Araby där de bor sedan många år. Växjö är en fin stad, säger de. Men den går också att göra bättre.

Nio av tio Växjöbor tänker bo kvar i Växjö.

Närhet till naturen och sjöarna. Sport och idrott för alla målgrupper. Och känslan att bo i en expansiv stad.

Det ligger bakom medborgarnas trohet till sin kommun.

Det är en av alla soliga sommardagar. Växjöbor och besökare från olika håll sitter vid Växjösjön och ser ut att trivas. På en av de nybyggda bänkarna har Max Urbina, Martha Serrano och deras dotter Katja Urbina, 11 år, slagit sig ner.

De tillhör den stora majoriteten som vill bo kvar i Växjö.

– Växjö är rätt stort ändå. Det finns många ställen man kan gå till, säger Katja.

Alla tre tycker man gjort det väldigt fint vid Växjösjön. Mamma Martha gillar att det är bra med cykelvägar i Växjö. De bor på Araby sedan många år och hon tar alltid cykeln till jobbet på Hovshaga.

Max som jobbar på olika håll i stan vet att det finns mer att göra när det gäller cykelvägar.

– På många ställen tvingas man köra på bilvägarna.

Bo kvar? Ja, det har de nog tänkt sig.

Generellt flyttar människor hellre och oftare än förr. Men det gäller inte i Växjö kommun. Här vill man bo kvar!

Det visar med all tydlighet den undersökning som Sentio research gjort för Smålandspostens räkning. 800 personer har svarat på frågan: Vill du fortsätta bo i Växjö kommun?

I alla åldersgrupper, utom en, är svaret ja till 95 procent. Det är bara i åldersgruppen 30 år eller yngre som man har lite andra planer. Här svarar, föga förvånande, en av fyra att de hellre vill bo någon annanstans. Att storstäderna lockar, med både utbildningar och jobb, är ingen nyhet.

Men redan efter 30 har man alltså satt ner bopålarna och vill vara kvar till 95 procent. Sen kommer 40-årskrisen och siffran sjunker någon procentenhet mellan 40 och 49 år, för att sedan stiga igen.

Växjö kommun har själva låtit göra en attitydundersökning för att mäta sin attraktionskraft. Resultatet presenterades i våras. Även här visar Växjöborna en övervägande positiv attityd till sin egen stad. Särskilt positiva är företagarna.

På frågan om vad som är särskilt bra med Växjö svarade majoriteten ”vet ej” – kanske ett oroande tecken för de styrande. Men de som ändå svarade framhöll faktorer som närhet till naturen, sport och idrott, att staden förknippas med utveckling och expansion, samt universitetets betydelse. Många framhåller också att det är en lagom stor stad, men närhet till allt.

Men allt är inte solsken. Parkeringseländet och dålig infrastruktur toppar utan konkurrens listan över det som är mindre bra i Växjö.

Där ligger också utmaningen för dem som planerar inför framtiden, bekräftar Rebecca Martinsson, gruppchef för översiktlig planering på Växjö kommun.

– Transporterna behöver vi jobba hårdare med. Det är vår stora utmaning, säger hon.

Finns det inte en risk att ni bygger bort stadens fördelar när bebyggelsen förtätas?

– Inte om man gör det på rätt sätt, menar hon. Det gäller att på rätt platser, där vi exempelvis kan få en bra kollektivtrafik.

Samhällsplanerarnas uppgift är att hitta lämpliga platser för skolor, förskolor, busstrafiken och annan samhällsservice när staden växer. Svårast är det att få plats när man förtätar befintlig bebyggelse. När man planerar nytt är läget ett annat.

– Förskolor behöver bra utemiljöer av bra kvalitet. Även ytan har betydelse.

Det ska också finnas gröna ytor för rekreation i närheten av bostäder. I centrum är det svårt att uppnå, men då kanske vi kan kompensera med trygga vägar till närmaste grönområde, menar Rebecca Martinsson.

Borgmästare Bo Frank tror att Växjöbornas trivsel hänger på att det händer så mycket.

– Vi är en väldigt evenemangstät stad i förhållande till vår storlek, i klass med Helsingborg och Västerås, säger han.

Idrotten, med flera lag i högsta serien, universitetet och sjöarna mitt i staden, är andra faktorer han tror är viktiga.

– Sämst är tågen till Malmö och Köpenhamn. Där finns en klar förbättringspotential, om vi försöker se det positivt!