Vill ditt parti förstatliga skolan?

Nyheter Artikeln publicerades
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Så här svarar de politiska partierna:

Moderaterna:

Nej, skolans problem löser vi inte i första hand med en omorganisation utan snarare ett tydligt fokus på kunskap och undervisning. Ledarskapet i skolan år grundläggande och vi vill därför stärka både lärare och skolledare i sina roller.

Centern:

Nej, vi tror inte skolan blir bättre om man flyttar besluten längre från elever och föräldrar. Det är i kommuner man kan ta hänsyn till lokala förutsättningar.

Liberalerna:

Ja. För att skolan ska bli likvärdig inom hela landet och inom varje kommun krävs ett förstatligande. Det innebär att resurser fördelas rättvist. Ett förstatligande stärker också lärares och rektorers möjlighet att utöva sin profession i enlighet med skollag och läroplan.

Kristdemokraterna:

Nej. Inte i dagsläget. Om utvecklingen i skolan skulle försämras kan frågan om statlig styrning behöva omprövas.

Socialdemokraterna:

Nej, men öka den statliga styrningen för att ha en likvärdig skola i hela landet.

Vänsterpartiet:

Ja. Alla skolor måste garanteras likvärdiga villkor och alla elever måste garanteras en likvärdig utbildning. Det ska inte vara någon skillnad var man bor, alla skolor ska vara bra skolor. För att kunna uppnå allt det så behövs det ett större statligt ansvar för skolan.

Miljöpartiet:

Nej, men staten ska ta ett större ansvar för att skapa likvärdighet och jämlikhet. Band annat genom att finansiera så att mer resurser går till de skolor och elever som har det tuffast. Staten ska kunna ingripa i skolor som missköter sig.

Sverigedemokraterna:

Ja. Staten bör vara huvudansvarig för skolan, kommunerna har väldigt olika förutsättningar att genomföra undervisning rättvist över hela landet.