Fler kan dras med i advokathärvan

Växjö Artikeln publicerades
Fler krav från advokater i tandvårdsmålet i Växjö tingsrätt kommer att granskas av åklagare.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Fler krav från advokater i tandvårdsmålet i Växjö tingsrätt kommer att granskas av åklagare.

Fler advokater utöver Thomas Magnusson, Zackarias Hallenkrantz och Karin Westerling kan dras med i den avslöjade advokathärvan.

Det handlar nu om advokater som begär spilltidsersättning för rättegångsdagar som avslutats tidigare – samtidigt som de kräver betalt för hela arbetsdagar.

– Om en rättegångsdag exempelvis slutar efter halva dagen och en advokat begär omställningstid resten av dagen samt spilltid för att åka hem ser det märkligt ut. Man kan ju använda omställningstiden för hemresan eller promenaden, säger vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson i Växjö, och tillägger:

– Då handlar det om dubbeldebitering, om man inte sitter och väntar på domstolen tills förhandlingsdagen skulle ha avslutats och inte gör någonting annat. Men det är ju förstås orealistiskt så självfallet måste vi även titta närmare på detta.

Åklagare Yvonne Rudinsson anser att det finns skäl att närmare granska advokaternas debitering av spilltid.
Åklagare Yvonne Rudinsson anser att det finns skäl att närmare granska advokaternas debitering av spilltid.

Kalmaradvokaten Niklas Kappel har regelmässigt begärt ersättning för tre och en halv timmes spilltid under varje förhandlingsdag i tingsrätten för bilresan Kalmar – Växjö tur och retur. Det handlar för hans del om 5 500 kronor inklusive moms i spilltidsersättning vid varje rättegångsdag.

Frågan handlar om återresan till Kalmar som vid ett stort antal tillfällen har påbörjats eller helt skett under omställningstid. Nio av förhandlingsdagarna som Niklas Kappel deltog i slutade senast klockan 15 trots att han begärt betalt fram till klockan 17 plus ytterligare spilltid. Enbart för de nio dagarnas hemresa har Kalmaradvokaten därmed begärt omkring 25 000 kronor.

Kalmaradvokaten Niklas Kappel hävdar att han följer praxis för tidsspillan.
Foto: Mats Holmertz
Kalmaradvokaten Niklas Kappel hävdar att han följer praxis för tidsspillan.

– Jag följer praxis och gällande regelverk för tidsspillan, förhandlingstid och omställningstid, skriver advokat Niklas Kappel i en skriftlig kommentar till Smålandsposten.

Han tillägger att tingsrätten i Växjö kommer att pröva skäligheten av hans arvode.

– Om det kommer frågor redovisar jag naturligtvis mina noggranna underlag, påpekar Niklas Kappel.

Flera andra advokater i tandvårdshärvan har debiterat dubbelt på liknande sätt.

Advokaten Lars Tindberg vid Advokatfirman Acta i Helsingborg har gjort raka motsatsen jämfört med flera advokatkollegor.

”Eftersom jag yrkat ersättning för 7 timmar för samtliga rättegångsdagar trots att ett flertal av rättegångsdagarna avslutades före utsatt tid har jag valt att avstå ifrån att yrka ersättning för tidsspillan för returresan (d.v.s Lund –Helsingborg) samtliga de rättegångsdagar jag varit närvarande i Lund”, påpekar Lars Tindberg i sin kostnadsräkning till Växjö tingsrätt.