Miljöpartiets vallöften

Nyheter Artikeln publicerades

Vi bad partierna avlägga fem vallöften. Det här lovar Miljöpartiet

Det ska bli enklare att leva klimatsmart när Växjö blir Europas grönaste stad på riktigt.

Klimatfrågan har hög prioritet hos Miljöpartiet och man framhåller gärna att man i regeringsställning fått fram det man kallar ”världens mest generösa klimatmål.” Här vill man få ner klimatfrågan till lokal nivå och lovar att Växjö ska bli Europas grönaste stad – på riktigt. Man vill jobba hårdare med transporterna i stan och uppfylla översiktsplanens mål att nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel. ”Medvetenheten har ökat och många känner att de inte gör tillräckligt”, säger Cheryl Jones Fur.

 

Ett helhetsgrepp om integrationen, där alla instanser medverkar långsiktigt i Araby.

Miljöpartiet lanserar i valrörelsen ”Case Araby”, en 10-års utvecklingsplan för integration. Där vill partiet att alla kommunala förvaltningar, regionens Familjecentralen, Växjöbostäder, privata bostadsbolag och andra näringslivsaktörer med intresse i området går samman i en styrgrupp för att utveckla området tillsammans. ”Det här har testats bland annat i Lindängen i Malmö med gott resultat”, säger Magnus P Wåhlin, Miljöpartiets toppnamn för både kommunvalet i Växjö och riksdagen. Miljöpartiet har inte lagt någon budget för projektet, men räknar med att alla parter behöver pytsa in pengar.

 

Mer pengar till undervisning och tidiga insatser så att eleverna når målen i årskurs tre.

Med språkröret Gustav Fridolin som utbildningsminister har Miljöpartiet lyft fram skolfrågorna och lovar att ge skolan mer resurser. Man vill ha fler anställda i de tidiga skolåren. Man utfäster ett ”lågstadielöfte, som innebär stärkt specialpedagogik och tidigt stöd åt varje elev som behöver det. Ingen elev ska lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare, säger Miljöpartiet som tror att högre lön kan locka många.

 

Vi lovar att jobba för en köfri barn- och ungdomspsykiatri i Kronoberg.

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är ett problem i hela landet. I Kronoberg har man dessutom längre brottats med interna problem. Miljöpartiet lovar att värna om den psykiska hälsan och att ungdomar snabbt ska få den hjälp de behöver. ”Egentligen är det ingen penningfråga, utan man måste komma till skott och ha mer fokus på barnen än administrationen”, säger Marita Bengtsson, regionpolitiker för Miljöpartiet. Hon tror på den modell som nu införts, Barnens bästa i Kronoberg, där alla inblandade parter samverkar. Det är ett arbetssätt som gett bra resultat i Skottland, enligt Bengtsson.

 

Vi lovar att miljöfrågorna på alla områden ska vara prioriterade.

Det som skiljer Miljöpartiet från andra partier är att miljön alltid kommer först, hävdar de själva. Området är brett och frågorna komplexa. ”När vi prövar olika metoder att minska läkemedelsrester i avloppsvattnet så vill vi att metoden också ska hantera mikroplaster”, säger Cheryl Jones Fur som ett exempel. Men det kan också handla om att skydda värdefull natur eller att beskatta kött från länder som använder mycket antibiotika. ”Det är inte tillåtet i Sverige och skulle gynna svenskt jordbruk”, säger Jones Fur.