Skolledare utvisas efter regeringsbeslut

Brott Artikeln publicerades
En före detta ledare för en friskola i Västsverige utvisas på begäran av Säpo. Arkivbild.
Foto: Janerik Henriksson/TT
En före detta ledare för en friskola i Västsverige utvisas på begäran av Säpo. Arkivbild.

Regeringen har beslutat att utvisa en tidigare skolledare i Västsverige som anses bidra till islamsk radikalisering och utgöra ett säkerhetshot.

Mannens advokat anser att processen mot mannen bryter mot rättsäkerheten i Sverige och hotar att undergräva demokratin.

Mannen är en av sex muslimska män som togs i förvar under våren och som Säkerhetspolisen har begärt ska utvisas utifrån lagen om särskild utlänningskontroll. Flera av dem är verksamma som imamer i muslimska samfund i Sverige och anses av Säpo bidra till radikalisering och utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Hemligstämplat

Mannen som regeringen har beslutat att utvisa arbetade tidigare som skolledare för en friskola i Västsverige, rapporterar SVT Väst. Vad mannen har gjort är hemligstämplat.

– Det är bekymmersamt att hela processen bygger på tillit till en myndighet vars uppgifter omöjligen kan granskas och att det slutliga beslutet fattas av politiker. Den här typen av processer riskerar att undergräva vår demokrati, säger mannens advokat Anwar Osman till TT.

Riskerar förföljelse

Migrationsverket fattade i somras beslut om att mannen skulle utvisas, men bedömde att det inte gick eftersom han riskerade förföljelse i sitt hemland. Efter överklagan beslutade Migrationsöverdomstolen i början av september att häva förvaret av mannen och rekommenderade regeringen att fastställa utvisningsbeslutet, vilket den nu har gjort.

– Processen min klient utsatts för är rent ut sagt bedrövlig. Inte i någon annan process hade så omfattande avsteg från våra grundläggande rättsäkerhetsgarantier accepterats, säger Anwar Osman.

Det är dock osäkert om mannen kan utvisas eftersom Migrationsöverdomstolen bedömt att det inte är genomförbart i nuläget. Dagens beslut är det första slutgiltiga beskedet kring de sex männen.

Fakta

Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll

Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) säger bland annat att en utlänning får utvisas ur Sverige om det är:

1. Särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. Med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Det är Migrationsverket som beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till verket. Om Migrationsverkets beslut överklagas är det regeringen som fattar beslut om utvisning efter en förhandling i Migrationsöverdomstolen, som skriver ett utlåtande.

Utvisningen får inte genomföras om verkställighetshinder föreligger, till exempel om utlänningen riskerar att förföljas eller utsättas för tortyr eller utomrättsliga straff i sitt hemland.

Källa: Riksdagen

Visa mer...