Stora förbund stödjer Björklund

Politik Artikeln publicerades

Stödet för Liberalernas Jan Björklund är stort i de tunga länsförbunden Skåne och Västsverige. Att han nu utmanas om partiledarposten av Birgitta Ohlsson riskerar att splittra partiet och ta tid och kraft från annat, anser Liberalernas ordförande i Västsverige.

Tungviktaren Stockholms län har ännu inte satt ner foten.

Jonas Andersson, ordförande för Liberalerna i Västsverige, räknar med att hans länsförbund kommer att stödja Jan Björklund. Styrelsen har diskuterat nomineringar och kommer om några veckor att fatta beslut.

– När det gäller partiordförande och förste vice partiordförande så höjdes inga andra röster än för ett omval av Jan Björklund och Helene Odenljung. Jag räknar med att vi vid vårt nästa möte kommer att göra en nominering av dem på de båda posterna, säger Jonas Andersson.

Andersson bedömer att Jan Björklund har ett brett och stort stöd i partiet och att han därför blir omvald på landsmötet i november. Därför tycker han att Birgitta Ohlssons kandidatur är "lite olyckligt".

– Då finns det en risk att det både splittrar partiet och tar tid och kraft från annat, säger Andersson.

När länsförbundet var med och valde om Björklund 2015, så var inriktningen att gå till val med honom som ledare. Andersson pekar på att ett stort förändringsarbete genomförts i partiet och att organisationen skärpts upp.

– Det arbetet tycker vi förtjänar att gå i hamn, säger han.

Jonas Andersson tycker inte att den sakpolitiska skillnaden är så stor mellan Jan Björklund och Birgitta Ohlsson.

– Det är bara en fråga där de tycker olika som politiker och det är frågan om religiösa friskolor, där Birgitta tycker att det är viktigt att man också får starta nya religiösa friskolor, säger Andersson.

– De har likartad profil i EU-, försvars- och Natofrågor. Den här skillnaden som försöker spelas upp att en är socialliberal och en är kravliberal tycker jag inte riktigt stämmer överens med min bild.

Andra länsförbund som har uttalat stöd för Jan Björklund är Skåne, Norrbotten och Liberala Kvinnors centralstyrelse. En annan tungviktare i partiet, Stockholms länsförbund, har inte satt ner foten ännu, utan ska först ha interna processer innan de talar om vem som får deras stöd.

Redan innan Birgitta Ohlsson i går gick ut och meddelade att hon står till förfogande som partiledare, gick liberaler från bland annat Uppsala län och Örebro län ut med att man ville ha en förändring inom Liberalerna inför landsmötet. Birgitta Ohlsson lyftes fram som naturlig efterträdare. Även ungdomsförbundet Lufs största partidistrikt, Storstockholm, har uttalat stöd för Birgitta Ohlsson.

Liberalerna Östergötland har meddelat att de ska hålla primärval om partiledarvalet den 2 september.

TT