Artiklar om ann-louise viking

Idel öra. Politikerna slog sig ner på podiet och överlät till drygt ett 100-tal mötesdeltagare i Parken i Urshult att komma med synpunkter och förslag på hur Tingsryds kommun ska få till en mer hållbar ekonomi. Men bygglovsfrågor för flyktingboende bubblade samtidigt upp som ett hett diskussionsämne.
Foto:
Tingsryd SMP 4 maj

Rydbor larmar om otrygghet

– Det handlar om våra barn. Vi har utländska män i byn som trakasserar våra barn, förföljer våra barn, filmar...