Artiklar om familj

”Vi måste ha med föräldrarna om vi ska nå ungdomarna. En del barn blir curlade, andra hinns inte med. Vi lever i ett stressat samhälle. Fler skiljer sig, det finns extra syskon och bonusbarn. Föräldrar behöver stöd och vägledning och träffa andra föräldrar med barn i samma ålder”, säger Anna Bredenlöw. Till vänster specialläraren Karin Weidmert.
Foto:
Växjö 20 september

”Föräldrar behöver stöd och vägledning”

När barnen börjar på högstadiet, klasser splittras och nya kompisar dyker upp, känner föräldrar vare sig...