Artiklar om furuby

Mats Lindblad är kyrkogårds- och fastighetschef. – Allén är kraftigt beskuren och vandaliserad. Den kommer aldrig återfå sin tänkta form. Kronorna är ju halverade och träden kommer förtvina, dels för att de tappar sav, energin upp till bladsättningen, och på grund av angrepp, säger han.
Foto:
Växjö 13 april

Hårt beskurna träd i allén riskerar att förblöda

– Det akuta problemet är att träden kommer fara illa, förtvina och dö, säger kyrkogårds- och fastighetschef i...