Artiklar om halland

Enligt fartygschef Mikael har Första ubåtsflottiljen sällan problem att rekrytera personal: ”Det är alltid många som söker sig till ubåtarna, problemet är att lyckas kombinera arbetet ombord med familjelivet. Det tycker många är krångligt.” På bild syns även Viktor som är sekond ombord på HMS Halland, det vill säga fartygschefens ställföreträdare och närmaste man.
Foto:
28 oktober

Ombord på ubåten Halland: ”Livet pausas här ute”

Det är tidningen Blekinge Läns tidning som fått följa med ner i djupet. Stridsbåten går så nära att det enda...