Artiklar om lessebo kommun

Skola
Föreställningen Ljusets rike 2039 blir en del i Lessebo kommuns arbete med den nationella kultursatsningen Skapande skola. En föreställning som utspelar sig i ett dystopiskt samhälle där fascismen tagit över.
Foto:
Lessebo 15 augusti

Satsningen Skapande skola en viktig del i Lessebo kommun

Den nationella satsningen Skapande skola har fungerat bra för barnens lärande i Lessebo kommun. Det nya läsåret präglas liksom föregående år av temat ”Förhållningssätt”.