Artiklar om region kronoberg

En civilklädd Anders Svensson, snart doktor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, sitter i en ambulans som under åtta år var hans arbetsplats som ambulanssjuksköterska i Region Kronoberg. ”Det sitter hårt rotat att vara ambulanssjuksköterska. Jag känner en väldig stolthet över det och kan fortfarande sakna det kliniska arbetet, att möta patienter och göra nytta för någon”.
Foto:
Växjö 19 april

Livräddare som gör under på landet

Doktorand Anders Svensson, med många års erfarenhet som ambulanssjuksköterska i Region Kronoberg, har skrivit en...