Artiklar om smålandsposten

För tre år sedan skulle man ta tag i Kosta Köpmanshus, lovade Monica Widnemark (S). Tre år senare saknas det fortfarande ett aktieägaravtal och lagfart för fastigheten där nu Kosta Lågprisvaruhus befinner sig, tidigare Sea glasbruk. Nu saknas det dessutom en vd, och styrelsen har inga protokollförda sammanträden sen en lång tid tillbaka.
Foto:
Lessebo 22 maj

Widnemarks svar på kritiken - ”jag trodde det var gjort”

Kommunens lekmannarevisorer riktar kritik mot det delägt kommunala bolaget Kosta Köpmanshus AB. Lessebo kommun äger...