Artiklar om tron

Panelsamtal om Pär Lagerkvists kristendomsetik och religiösa ateism. Medverkande biskop emiritus Jan-Olof Johansson, teolog Jayne Svenungsson och författare Elisabeth Hjorth. Moderator var ordföranden i Pär Lagerkvist-samfundet, Magnus Eriksson, lektor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.
Foto:
Kultur & nöje SMP 16 april

Panel brottades med Pär Lagerkvists gudstro

I Panelen satt nyblivne biskopen emeritus, Jan-Olof Johansson, teologen Jayne Svenungsson och författaren och...