Artiklar om val 2018 tingsryd

Kristina Brovall (V): För Tingsryds kommun är det fullkomligt avgörande att vi får behålla de statsbidrag vi har i dag som fördelar pengar från rika storstadskommuner till landsbygden. Om borgarnas och framför allt SD:s politik drivs igenom efter valet kommer denna intäkt att minska med åtskilliga miljoner för Tingsryds kommun, vilket kommer att kräva en höjning med flera kronor på kommunalskatten för att vi ska klara ens den mest grundläggande servicen. För en liten kommun gäller det då tyvärr bara att rätta munnen efter matsäcken och leta samarbeten med andra kommuner och dra ner på allt.
Tingsryd 10 september

Brovall (V): "Har inget att vinna på att sitta i majoritet"

I det preliminära resultatet från valnatten får Vänsterpartiet 4,8 procent av rösterna. – Vi gick framåt en...