Artiklar om yngve filipsson

Det var sammansvetsade alliansgruppledare som presenterade fördelningen av de politiska posterna för de kommande fyra åren. Formellt tillträder den nya ledningen vid årsskiftet, men den har redan påbörjat arbetet. Från vänster: Yngve Filipsson (L), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Mikael Johansson (M).
Foto:
Växjö 31 oktober

Alliansens poster fördelade i regionen

Före valet sade Mikael Johansson (M) att han var redo att ta över som regionråd och ordförande i regionstyrelsen...