Opinion

Avstängd mikrofon tystar sanningar

Mats Wiman ,
Mats Wiman undrar vem Anna Fransson arbetar för.
Foto:Anders Karlsson
Mats Wiman undrar vem Anna Fransson arbetar för.

Att stänga av mikrofonen är - tror somliga - ett effektivt sätt att tysta sanningar, skriver Mats Wiman.

Den 25 februari bevittnade jag i Växjö en makaber situation, vilken utspelade sig under allmänhetens frågestund på regionfullmäktiges möte. Regionstyrelsens ordförande, Anna Fransson, ljög oss alla rakt upp i ansiktet.

Michael Zazzio, medicinsk forskare och privatpraktiserande kliniker inom hörsel- och balanssjukvård, berättade öppenhjärtligt om hur han under många år har förvägrats samverkan med sjukvårdsregionen, trots att regionen enligt lagen är skyldig att samverka med alla privata vårdgivare.

Efteråt steg Anna Fransson fram och påstod att Michael Zazzio i domstol inte hade fått rätt i något samverkansmål samt att alla behandlingsmetoder måste utföras enligt nationella riktlinjer och uppfylla kraven på ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ och evidens, vilket hon påstod var inskrivet i lagen. Hon tillade även att regionens krav var att Michael Zazzio lade fram två kontrollerade studier som visade att hans behandlingsmetod fungera

Michael Zazzio tilläts inte att kommentera det sagda men hann, innan mikrofonen abrupt stängdes av, påpeka att ordet evidens inte alls finns inskrivet i lagen och att Socialstyrelsen och Riksdagens utredningstjänst tillstått att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet faktiskt saknar definition eller innebörd. Han förhindrades också att berätta att domstolen inte heller gav regionen rätt domstolen tillstod nämligen att Zazzio hade rätt men enligt lagen fick domstolen helt enkelt inte döma i målet. Zazzio förhindrades även att påtala att det för hörsel- och balanssjukvård inte existerar några nationella riktlinjer. Dessutom fick det ej komma fram att Michael Zazzio redam 2010 till Landstinget Kronoberg lade fram två av varandra oberoende, kontrollerade studier som visar att laserbehandling effektivt botar och lindrar tinnitus.

Att stänga av mikrofonen är - tror somliga - ett effektivt sätt att tysta sanningar.

Jag kan inte låta bli att undra ˮVem arbetar Anna Fransson för?" Det verkar inte var för regionens vårdbehövande patienter.