Opinion

Biblioteket visar på närvaro i lokalsamhället

Mikael Andersson (C), Anders Nilsson (C), Annica Hägg Johansson (C) ,
Centerpartisten Mikael Andersson skriver tillsammans med Anders Nilsson och Annica Hägg Johansson om det nygligen tagna beslutet att lägga ner fyra filialbibliotek i Tingsryds kommun.
Foto:Lena Gunnarsson
Centerpartisten Mikael Andersson skriver tillsammans med Anders Nilsson och Annica Hägg Johansson om det nygligen tagna beslutet att lägga ner fyra filialbibliotek i Tingsryds kommun.

Biblioteken utgör en grundläggande del av ett civiliserat samhälle. I en tid med svikande Pisa-resultat hos Sveriges skolbarn måste vi även inse att det finns ett samband mellan just sjunkande skolresultat och biblioteksnedskärningar.

Att lägga ned bibliotek är ett svek mot våra skolbarn och mot våra övriga medborgare. Det är ett svek mot vårt moderna samhälle. Vi har helt enkelt inte råd att vara utan tillgång till biblioteken.

Men biblioteken är så mycket mer än tillgång till litteratur och utlåning av fysiska böcker. Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället och bidrar till delaktighet i samhället genom att vara en mötesplats för utbyte av information och kunskap.

Inte minst utgör biblioteken en träffpunkt för det mänskliga mötet som är så viktigt för att vi ska kunna utvecklas och må väl och känna trygghet till samhället. Biblioteken är en självklar del av vardagen och måste vara tillgängligt för alla.

I Tingsryds kommun har den politiska majoriteten nu dessvärre beslutat att lägga ned fyra filialbibliotek. Vi menar att det är fel våg att gå med att minska antal bibliotek och att vi därigenom minskar attraktiviteten i Tingsryds kommun väsentligt.

Tingsryds kommun skulle istället behöva utöka tillgängligheten för kommuninvånarna och för övriga kommunbesökare. Vi skulle behöva utnyttja bibliotekens potential i vårt integrationsarbete med alla de nyanlända vi har här i vår kommun.

Vi behöver även låta biblioteken vara den turistbyrå som biblioteken av naturlighet utgör för våra turistande besökare. Vi behöver öppna upp biblioteken för ytterligare verksamhet, för fler möten mellan människor.

Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till ett skolbibliotek och skolinspektionens tolkning är att detta gäller tillgång till fysiska böcker. Gällande skolbiblioteken är det oerhört viktigt att inte försämra tillgången för våra skolbarn till dessa fysiska böcker.

Elektronisk litteratur och den digitala utvecklingen är förvisso något vi ska utnyttja och använda oss av men den fysiska boken kan aldrig ersättas i den tidiga läsinlärningen.

Vi i Centerpartiet menar att dessa skolbibliotek borde vara integrerade i folkbiblioteken. En integration med folkbiblioteken ger skolbarnen vanan att även efter sin skolgång använda och se folkbiblioteken som den resurs för utveckling de, de facto är.

Tingsryds kommun har dock tagit beslutet med nedläggning och nu gäller det att göra det bästa av situationen. Nu gäller det att utveckla de bibliotek vi kommer att ha kvar och genom dem visa att biblioteken har en framtid även i en kommun som Tingsryd. Lokalsamhället behöver även fortsättningsvis ha tillgång till bra bibliotek.