Opinion

Ett experiment på växande Alvestabarn

Solveig Almqvist
 ,

Tandläkarhögskolan i Malmö utövar forskning på barn i 12-årsåldern i Alvesta genom att ge dem en fluortablett till mjölk till kvällen före sängdags.

Deras syfte är att fluoret ska ge barnen friskare och starkare tänder. Hur vågar tandläkarna experimentera med barn i växande ålder, när de inte känner till framtida biverkningar?
 Under 1970-talet och något årtionde framöver började man med fluorsköljning av barnens tänder i Sveriges skolor. Det blev medicinhistoriens största experiment. En av Sveriges absolut främsta inom läkaryrket, professor Olov Lindahl, Linköping, sade på 1980-talet Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.
 Fluor är en slaggprodukt från aluminiumindustrins produktion.

Fluor är ett nervgift som klassificeras lika som arsenik och cyanid och är den största ingrediensen i råttgift. Under andra världskriget använde nazisterna fluor för att få folket slöa och medgörliga. 
Forskare på Harvarduniversitetet i USA har kommit fram till att fluor inte hjälper mot tandröta. Överdosering kan till och med ge ökad benskörhet. Enligt forskarna ger fluor en mängd biverkningar. Det bryter ner enzymer i våra kroppar, påverkar hjärnan, kan leda till demens, Alzheimers, ADHD, autism, dyslexi, förstör sköldkörtelproduktionen, eftersom fluor slår ut jod, försvagar immunförsvaret, ett cellgift som är hormonstörande, ger fosterskador, sterilitet, cancer. 
Forskare varnar för tillsatser av fluor, natriumfluorid, i tandkräm.

På vissa märken finns det varningstexter, särskilt för barn under 6 år, som kan råka svälja tandkräm. I Uppsala har man konstaterat, att barns tänder blir missfärgade av för höga halter av fluor. 
I två byar, i Turkiet och på Sicilien, åldrades befolkningen ovanligt snabbt. Redan vid 30-40 års ålder var de rynkiga, åldrade och värkbrutna. Man upptäckte att fluorhalten i dricksvattnet var ovanligt hög. Detta upptäcktes också i byar i Indien, där invånarna fick deformeringar på skelettet.
 Fluor i tandvården handlar om marknadsföring. Den är viktig för industrin. Samma industrier, som nu förordar fluor, försvarade tidigare bly, asbest, DDT, amalgam och kvicksilver. 
Kosten har mycket stor betydelse för hälsan. En god tarmhälsa ger en god tandhälsa.