Opinion

EU bra för Sverige - alla tjänar på samarbete

Gunnar Nordmark, Birgitta Ohlsson ,
Gunnar Nordmark och Birgitta Ohlsson skriver om fördelarna med EU-samarbetet.
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Gunnar Nordmark och Birgitta Ohlsson skriver om fördelarna med EU-samarbetet.

EU grundades på ruinerna från världen av i går. Efter årtionden – århundraden – av krig och elände kunde arvfiender enas om att fred skulle råda på den europeiska kontinenten. EU är en seger för demokrati, frihet, handel och öppenhet.

Det är samma värden som lagt grunden för det svenska välståndet. Frihandel och nyfikenhet har lett till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning.

Sverige är i dag inte samma land som före EU-medlemskapet. Människors valfrihet har ökat kolossalt. Svenska ungdomar, oavsett föräldrarnas tjocklek på plånboken, kan studera på ett universitet i ett annat EU-land utan att betala dyra terminsavgifter.

Vi tar det för givet att utan krångel arbeta i ett annat europeiskt land. Alla känner vi någon som hittat kärleken på kontinenten, men för den sakens skull inte tvingats byta medborgarskap. Detta är allt tack vare den europeiska unionen.

Efter inträdet i EU växte Sveriges handel snabbare än någon kunde förutspå eller ens ana. Den har sedan dess specialiserats, vilket innebär att vi gör det vi är bra på, i stället för att göra mycket men halvdant.

Svensk jordbrukspolitik har blivit mer öppen och avreglerats. Konkurrensen har sporrat livsmedelsindustrin till att bli vassare.

Våra företag kan enklare på samma villkor sälja sina produkter till över 500 miljoner européer, att jämföra med 9 miljoner svenskar. På samma sätt har människor i dag fler arbetsgivare att välja bland.

Under de senaste 22 åren har svenskar fått betydligt högre löner. Det innebär, tillsammans med det faktum att livsmedelspriserna har sjunkit med 20 procent efter att ha anpassats till de andra medlemsstaternas, att svenskarnas ekonomiska frihet förändrats i grunden.

Europas framgång bygger på den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor. Det är de fyra friheterna som är grunden i EU.

Före Sveriges inträde i den europeiska unionen möttes svenskar av identitetskontroller och gränsbevakning också på resor genom Europa.

Men de som växt upp på 1990-talet ser oförstående på ID-kontrollerna vid Öresundsbron – de är ett absurt inslag för en generation som ofta sluppit stöta på ord som gränshinder och visumansökan.

Det är svårt att tänka sig i ett Sverige före Europa. Det var ett fattigare Sverige, ett mer inskränkt Sverige, och ett slutnare Sverige. Det är ett Sverige vi Liberaler aldrig vill se igen. Stater, precis som människor, tjänar på samarbete.