Opinion

Flytta inte våra gamla

Monica Thuresson, Carina Brandstedt, Finn Thomsen, Paula Adolfsson
Anhöriga till boende på Evelid i Växjö skriver "att det inte finns tillräckliga skäl att våra gamla, sköra och svaga ska tvingas flytta i livets slutskede".
Foto:Lennart Ernstsson
Anhöriga till boende på Evelid i Växjö skriver "att det inte finns tillräckliga skäl att våra gamla, sköra och svaga ska tvingas flytta i livets slutskede".

Vi, anhöriga till de boende på Evelids äldreboende, reagerade med bestörtning när vi i en artikel i Smålandsposten den 30 november blev varse att omsorgsnämnden i Växjö kommun inlett en beslutsprocess, som sannolikt kommer innebära en kritisk flytt för våra nära och kära.

Först då förstår vi att det finns en tanke om att göra om verksamheten från särskilt boende till enbart korttidsboende. Förvirring uppstår då Ulf Hedin dagen efter, på det anhörigmöte som då sammankallats, undflyende förnekar planerna.

Att flytta gamla, dementa och multisjuka personer är riskabelt. Enligt en studie dör så många som var femte en månad efter att ha beviljats plats på särskilt boende. Det krävs alltså mycket starka skäl för att flytta på de som där funnits sig till ro.

Evelids öde är avhängigt en större politisk plan (”framtidens äldreboende”). När omsorgsnämnden den 30 november fattar ett beslut om att inga korttidsplatser skall finnas på Hovslund, får det konsekvenser för planeringen av Evelids framtid. Med tanke på hur avgörande dessa beslut är bör diskussionen och planeringen präglas av öppenhet och insyn, där anhöriga informeras löpande före beslut tas.

Vi anhöriga ställer oss positiva till utveckling av framtidens äldreboende, så våra gamla får det tryggt och bra på sin ålderdom. Dock måste man i en förändringsprocess ta hänsyn till dem som redan i dag tar del av äldreomsorg.

Utifrån det som framkommit anser vi att det inte finns tillräckliga skäl att våra gamla, sköra och svaga ska tvingas flytta i livets slutskede.