Opinion

Hur mycket tål våra turistlandskap?

Birgitta Nilsson ,
Birgitta Nilsson oroar sig för hur kraftledningsfältet från Oskarshamn ner till Blekinge kommer att påverka turistnäringen i Kronoberg.
Foto:Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Birgitta Nilsson oroar sig för hur kraftledningsfältet från Oskarshamn ner till Blekinge kommer att påverka turistnäringen i Kronoberg.

Kraftledningsfältet från Oskarshamn ner till Blekinge är en aktuell fråga i Småland. Birgitta Nilsson frågar sig hur ledningsfältet kommer att påverka turistlandskapet.

Vilka exportnäringar tror du skapar flest jobb i framtiden? För ett antal år sedan var Nuteks svar på den frågan turismen och vården. Vi ser inte alltid dessa näringar som potentiella exportkanoner, men exportvärdet för utländsk turism är lika stort som exporten av stål, järn, trävaror och bilar sammantaget. 170 000 personer i Sverige har ett jobb tack vare turismen, inom hotell, restaurang, handel och så vidare.

Turismen är inte längre den smala högriskbransch som den en gång var. Vi ser allt fler entreprenörer i besöksnäringen. Gourmethotellet i Växjö är ett exempel, gårdsbutiker och lokalproducerad mat ger landsbygdsjobb, små bed & breakfasts öppnar. Utbildningar inom turism blir allt vanligare och fler större besöksmål kan starta upp i framtiden.

Kronoberg toppar Sverigelistan över andelen utländsk turism, med 380 000 utländska övernattningar per år (40 procent av våra turistnätter). Danskar, holländare och tyskar njuter av våra vackra sjöar. Sydeuropéer letar sig hit när hettan blir för besvärlig i deras egna länder. Besöker man Växjö en sommardag ser man turister flanera i centrum, när kronobergarna i stället är vid kusterna.

En aktuell fråga i Småland är kraftledningsfältet från Oskarshamn ner till Blekinge. Hur mycket tål våra turistlandskap, och hur räknas detta i kronor och ören? Turismen som jobbskapare och som växande näring behöver synas mer i planeringen av annan verksamhet.

Ledningsfältet blir 50-200 meter brett och ska passera Glasriket i färdvägen från Växjö till Öland. Det är enkelt att förstå viken lobby som står bakom olika infrastrukturprojekt. Tänker man så borde det nästan vara lag på att större ledningsfält grävs ner i miljöer som kan blir viktiga för turismen framöver.

Man behöver lyfta fram de näringar som är viktiga för Sveriges framtid, så att olika intressen kan vägas mot varandra på ett korrekt sätt. Det växer fram nya besöksmål, såväl stora som små, vilket ger jobb.

Hur arbetar turistnäringen regionalt för att föra in turismen i underlag inför kraftledningsfältet? Berörs inte Smålandsturismen i sin helhet?

En samhällsekonomisk analys är gjord, och organisationer för bland annat skogsägare och lantbrukare var involverade där. Även turismen är en viktig näring. Fanns en separat analys, eller ingick det i samma? Fler goda krafter behöver verka i rätt riktning.

Man behöver visa hur alla stora infrastrukturprojekt påverkar turismen, positivt och negativt. Tyskar och danskar upplever i Småland ett oförstört landskap och en levande landsbygd. Vi har en miljö som är attraktiv och som vi ska värna om.