Opinion

Klimatförändringar är mer komplexa

Lars Carlsson ,

Vi fick i ett debattinlägg lära oss av tre framstående Växjöpolitiker att det finns vettigt folk och följdaktligen ovettigt folk. Intressant indelning.

IPCC arbetar i samma anda. Det finns vettiga resultat och resultat som inte stödjer deras datamodeller och spådomar. Det var därför forskningsresultat inom till exempel vetenskapen om solens aktiviteter och hur dessa påverkar jorden uteslöts från IPCC faktaunderlag och vilken roll spelar luftfuktigheten. De mest vettiga resultaten enligt IPCC gäller växthusgasernas ökning och främst då koldioxiden som medverkat till mångdubbla skördar och minskad världssvält. Inom vetenskap måste man dock utvärdera alla forskningsresultat, inte vettiga men vetenskapliga. Några exempel:

Enligt Nobelpristagaren och miljökämpen Al Gore skulle nordpolens is vara smält för ett par år sedan. Även ovettiga personer kan följa isens utbredning på nord och sydpolen genom att googla på Arctic ice cap. Nordpolens is ligger fortfarande inom +/- 2 % av medelvärdet 1981 2010 och sydpolsisen har ökat med 112 billion tons/year 92 01 och 82 billion tons/year 03 08 (Nasa) och ligger fortfarande över snittet 1981 2010. Dessutom har Global warming tagit en paus de senaste 18 åren (RSS sat.) medan koldioxidhalten ökar. Den globala temperaturen har ökat nästan en grad C sedan förra lilla istiden som tog slut för nästan 200 år sedan. På vissa glaciärer smälter isarna och i nordostamerika var förra vintern den kallaste på 120 år. Det är en del av vad vi vet idag, men IPCC´s datamodeller skådar in i framtiden med hjälp av vettiga data.

Lokala vettigheter är det t.ex. att satsa på vindkraft i Sverige vilken åstadkommer 3 gånger mera koldioxid per kWh än den med straffskatt dödshotade kärnkraften? Jag hoppas de tre framstående politikerna har vetenskapliga data över eventuella nanopartikelutsläpp i Sandsviksverken ty de har samma dödliga cancerkonsekvenser som de från diesellastbilarna som kör flisen till anläggningen.

Vi bör alla värna jordens klimat och naturresurser men förlita oss på vetenskapliga data, inte vettiga.