Opinion

Löfven kör farligt nära diket

Thomas Hammarström, regionchef Sveriges Åkeriföretag, Christer Samuelsson, ordförande Åkeriföreningen ,
Foto:Fredrik Sandberg/TT

Välkommen statsminister Stefan Löfven. Sveriges åkeriföretag Småland - Öland har noterat att du besöker vår bygd och vill göra ett medskick till dig och övriga regeringen.

Stefan Löfven säger bland annat att "alla ska känna sig delaktiga i samhällsbygget, oavsett om du bor i en storstad eller på landsbygden" och att "folk ska kunna driva företag i hela Sverige" (källa: Regeringskansliet).

Vi ser inte att den kartan överensstämmer med de beslut som påverkar vår vardag och verklighet. Vi förstår att det behövs fungerande skatter och avgifter, men när det gäller vem och hur ni väljer att prioritera beskattning anser vi att ni riskerar en rejäl dikeskörning med de förslag som är på gång.

Vi talar förstås om kilometerskatten och den årliga smyghöjningen av drivmedelsskatter. Svensk åkerinäring växer inte nämnvärt. Men det gör vägtransporterna. Det innebär att den prognostiserade fördubbling av vägtransporter som Trafikverket förutspått de närmsta 15-20 åren körs av... vem? Någon annan, uppenbarligen.

Vi har inga problem med vanlig sund konkurrens. Däremot har vi stora problem med osund konkurrens. Inför gärna ett högeffektivt kontrollsystem för samtliga lastbilar, tunga och lätta, som trafikerar svenska vägar, det vore välkommet och är efterfrågat.

Men att koppla ihop det med ett rejält skattepåslag där vårt avlånga land, en faktor vi inte kan påverka, ska utgöra grunden för skatt, anser vi är helt galet. Att sen kalla det vägslitageskatt, det gör det hela ännu märkligare. En oberoende utredning visar tydligt att slitaget från (bland annat) lastbilar motsvarar knappt en miljard kronor. Systemet ska rimligen ta in långt mer pengar än så för att dels drifta systemet, dels finansiera andra transportslag och lite smulor till eftersatt vägunderhåll så som regeringens partier uttalat sig. Vi vill se mer av näringspolitisk hänsyn, mindre av smyghöjningar för drivmedel och mer av påkostat vägunderhåll som gör skillnad för trafiksäkerhet, utsläpp och minskat slitage på våra vägar.